نوع تشکل: انجمن
نام تشکل: انجمن شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران
رئيس تشکل: حسین وطن پور
تلفن: 88717539
پست الکترونيک: info@hsbca.ir
آدرس: تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- پلاک 13- طبقه 1- واحد 1- کد پستی 1457785583
بازگشت