نوع تشکل:
نام تشکل: کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران
رئيس تشکل: آقای سید محمدرضا مرتضوی
تلفن: 88881369
پست الکترونيک: Ifif.food@yahoo.com
آدرس: بلوارآفریقا-بالاترازچهارراه جهان کودک- پلاک88-برج نگین-طبقه3-واحد307
بازگشت