نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه شركتهای فنی مهندسی حفاظت الكترونیك و شبكه های ایمنی
رئيس تشکل: مسعود شنتیایی
تلفن: 88215750-2
پست الکترونيک: info@nescu.ir
آدرس وب سايت: www.enscu.ir
آدرس: خ ملاصدرا- بعد از شيخ بهايي – پ 209- ساختمان هزاردستان – ط 2 - و.احد 7
بازگشت