نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: سندیکای تولیدکنندگان مجموعه و قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ایران
رئيس تشکل: ماشااله قاسمی نژاد
تلفن: 55370606-55375375
پست الکترونيک: info@simpm.ir- yekehtazc@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.simpm.ir
آدرس: تهران ، ميدان رازی- خيابان قلمستان- پاساژ رازي- طبقه سوم- واحد 504
بازگشت