نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
رئيس تشکل: محمد رضا مرتضوی
تلفن: 88881369-88888361 - 88721643
پست الکترونيک: ifif.food@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.ifif.ir
آدرس: خ آفریقا-بالاتر از چهارراه جهان کودک-پلاک 88 برج نگین آفریقا واحد 206
بازگشت