نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران
رئيس تشکل: مهندس بیژن بقراطی
تلفن: 66901106-8
پست الکترونيک: hghaffari@seedia.ir
آدرس: تهران - خ آزادی-نبش خ قریب- شماره 117 طبقه اول واحد 2
بازگشت