نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه تولیدكنندگان وصادركنندگان نان ایران
رئيس تشکل: محسن لزومیان
تلفن: 26760501
پست الکترونيک: m.lozoomiyan@yahoo.com
آدرس: تهران -بزرگراه یادگارامام شمالی- خیابان ایثارگران شمالی-نبش کوچه ایثار2- پلاک18- واحد13
بازگشت