نوع تشکل: اتحاديه
نام تشکل: اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشكی ایران
رئيس تشکل: سید مجتبی معظمی
تلفن: 88988148-88989408-88989469-88989379
پست الکترونيک: info@imtu.ir
آدرس: خ کارگر شمالی- بعد از خیابان نصرت- ساختمان گل( مجتمع پژوهشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران) طبقه 4 واحد 22
بازگشت