مدیریت زهرآگین، دشمن پیشرفت کسب وکارها

چرا مردم نمی خواهند برای بعضی سازمان ها کار کنند؟

تاريخ 1400/01/18 ساعت 14:19

جابه جایی مداوم افراد، کوتاهی در نظارت و تشویق و تنبیه، تغییر سمت های مدیریتی، عدم شفاف سازی نقش کارکنان، سرکوب نیازهای سطح پایین و تقلیل رضایت شغلی و پایین نگه داشتن سطح بلوغ و آگاهی پیروان، از ویژگی های رهبران با شیوه مدیریت زهرآگین است. پیامد مستقیم چنین شیوه رهبری، جز ترک داوطلبانه کار توسط کارکنان ارزش آفرین نیست.

مدیران را سکان دار کسب وکارها و سازمان ها می دانند. در دریای طوفان زده ای که پر از رقبای فرصت طلب است، مدیران نقش مهمی در پیشرفت کسب وکارها ایفا می کنند. کارشناسان آن دسته از مدیران را که تنها به دریای مواج خیره می شوند، موفق نمی دانند. برای پیشرفت یک سازمان، سرکشی به کابین ها، موتورخانه و بررسی وضعیت ملوان ها هم ضروری است. ملوان هایی که ممکن است به دلیل اشتباهات مدیران، خود را به دریای مواج بسپارند.

در ایران، به دلیل بالا بودن نرخ بیکاری، مسئله ترک داوطلبانه کار در بین کارکنان شرکت ها کمتر عادی است. اما برای کارکنان با دانش کافی به دلیل بازار کار به نسبت مناسب تر در بخش های خصوصی داخل و خارج، ترک داوطلبانه کار پدیده ای مرسوم است. عدم انعطاف پذیری سازمان ها در پاسخگویی به نیازهای کارکنان و ناتوانی در بهره گیری از توانمندی آن ها از دلایل عمده ترک داوطلبانه خدمت است. هم چنین رهبری زهرآگین، از جمله عوامل موثر بر ترک داوطلبانه خدمت است.

رهبری زهرآگین، شیوه مدیریت رهبرانی است که فاقد صلاحیت تخصصی و تجربی اند. این مدیران جایگاه خود را وابسته به مدیران دیگر، گروه های پرنفوذ و سایر اشخاص می بینند. بنابراین تحمل انتقاد سازنده را ندارند و با تهدید و خودکامگی، جای هیچ گونه پرسش و قضاوتی را درباره اقدامات خود باقی نمی گذارند. این مدیران، سرکوب کننده تفکر انتقادی اند.

ترس مدیران زهرآگین از بازخورد منفی و جلوگیری  از ارائه نظر انتقادی افراد و به دنبال آن، تخریب احساسات، روحیه، انگیزه و عزت نفس آنان باعث می شود کارکنان از ترس و با هدف دوری کردن از هر نوع اختلاف با رهبر زهرآگین از بیان نظرات خودداری کرده و سکوت کنند.

جابه جایی مداوم افراد، کوتاهی در نظارت و تشویق و تنبیه، تغییر سمت های مدیریتی، عدم شفاف سازی نقش کارکنان، سرکوب نیازهای سطح پایین و تقلیل رضایت شغلی و پایین نگه داشتن سطح بلوغ و آگاهی پیروان، از ویژگی های رهبران با شیوه مدیریت زهرآگین است. پیامد مستقیم چنین شیوه رهبری، جز ترک داوطلبانه کار توسط کارکنان ارزش آفرین نیست.

پژوهشگران در یک بررسی برای فاصله گرفتن مدیران از رهبری زهرآگین، پیشنهاد کردند مدیران در سازمان ها پیش از انتصاب از نظر رفتاری و روانشناختی ارزیابی شوند، هم چنین تعریف دوره های آموزشی مدیریت رفتار سازمانی برای مدیران در شرکت های دولتی و بازطراحی ساختار سازمانی می تواند به رفع رهبری زهرآگین و در نهایت از دست رفتن کارکنان شایسته سازمان ها کمک کند. مشارکت دادن فعال و واقعی کارکنان در فرایندهای موثر در سرنوشت سازمان، استقرار نظام پاداش دهی مبتنی بر ارائه نظرات و پیشنهادهای خلاقانه، تعریف عملیات اجرایی امور محوله به کارکنان و توجهی جدی به ایجاد محیط سازمانی حامی کارکنان از دیگر پیشنهادهای فاصله گرفتن سازمان ها از پدیده رهبری زهرآگین است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی اثرگذاری سبک رهبری زهرآگین بر پیدایی تمایل به ترک خدمت داوطلبانه؛ تبیین میانجی سکوت سازمانی» را بخوانید. این مقاله در نشریه توسعه مدیریت منابع انسانی و پیشتیبانی در پاییز سال 99 چاپ شده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر