سال 99 با رشد اقتصادی مثبت به پایان می رسد؟

اقتصاد هنوز در محدوده منفی است

تاريخ 1399/12/16 ساعت 10:06

گزارش مرکز آمار نشان از رشد منفی 1.2 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفی 1 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد.

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی در سه ماه سوم سال و همچنین 9 ماهه اول سال را منتشر کرد. رشدی که به نظر می رسد هنوز در محدوده منفی به سر می برد و سال 99 رشد مثبت به خانه نخواهد برد.

طبق این گزارش، در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور، به مثبت 0.8 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت 0.2 درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در فصل پاییز، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت 3.7 و گروه خدمات به منفی 1.8 رسیده است.

محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٥٢٣١ هزار ميليارد ريال با نفت و ٤٥٤٦ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٩٥ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٤٥٩٣ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفی 1.2 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  منفی 1 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ٣ ، گروه صنایع و معادن 0.8  و گروه خدمات  منفی 3.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

 

 

*آمارهای قبلی در چه وضعیتی قرار داشتند؟

طبق گزارش مرکز آمار در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 1.7، گروه صنایع و معادن منفی 0.7 و گروه خدمات منفی 3.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. همچنین در تابستان ۹۹ رشد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) با نفت به 0.2 درصد و بدون نفت به منفی 0.2 درصد رسید. به‌این‌ترتیب آمار مرکز آمار هنوز برای نیمه اول سال منفی است. اما به نظر می‌رسد تابستان بالاخره کمی وارد محدوده مثبت شده است.

طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۴۴۳ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۰۰۰ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۵۱۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۰۳۹ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 1.9 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۹ دارد.

در فصل بهار اما اوضاع به این شکل بود که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 0.1، گروه صنایع و معادن منفی 4.4 و گروه خدمات منفی 3.5 درصد نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۸، رشد داشته است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۶۵۶ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۴۴۵ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که این رقم در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۷۱۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 3.5 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل دارد.

  


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر