انتصاب اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی

تاريخ 1399/05/14 ساعت 12:03

وزیر اقتصاد و امور دارایی طی احکامی جداگانه اعضای جدید هیات نظار بانک مرکزی را منصوب کرد.

منبع: ایرنا

فرهاد دژپسند طی احکامی جداگانه،  علیرضا مرادی، مهدی مرجانی و اشرف سادات میری طامه را به مدت دو سال به سمت عضو هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، این احکام صادره از سوی وزیر اقتصاد به استناد صورتجلسه مورخ ۱۱ تیر ماه سال جاری مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

دژپسند در این احکام تأکید کرده است: نظار جدید بانک مرکزی در انجام کامل وظایف محوله بر اساس ماده ۲۲ قانون پولی و بانکی کشور اهتمام ورزیده و گزارش های مربوط به عملکرد این بانک را به طور مستمر از طریق رئیس هیات نظار به وزیر اقتصاد ارائه کنند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر