عضو محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
مراسم اهدای نشان امین الضرب در تاریخ 28 دی ماه (ساعت 9:30 صبح) در محل خیابان حافظ (تالار وحدت) برگزار می شود.
شما می توانید از طریق تکمیل اطلاعات زیر و ثبت نام رسمی، در این مراسم حضور داشته باشید.

* نام
* نام خانوادگی
* آدرس و کد پستی
* شماره تلفن همراه
* ش. کارت بازرگانی / عضویت