آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391

جدول تعداد گواهی مبداء (آذر)

عنوان

آذر90

آذر91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.318

1.983

14-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( آذر )

عنوان

آذر0 9

آذر91

درصد تغيير

گواهي اسناد

415

325

22-

تائيد گواهي اتاقها

8

9

5/12+

جمع

423

334

21-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (آذر)

عنوان

آذر90

آذر91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.846.960

8.827.801

82+

ارزش به هزار دلار

444.511

387.869

13-

وزن خالص  به هزار تن

696

1.226

76+

وزن ناخالص به هزار تن

700

1.230

76+

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( نه ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

18.456

17.608

4-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (نه ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

3.876

3.510

9-

تائيد گواهي اتاقها

52

67

29+

جمع

3.928

3.577

9-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( نه ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

44.108.055

48.759.288

10+

ارزش به هزار دلار

4.125.109

3.644.920

12-

وزن خالص  به هزار تن

10.231

9.533

7-

وزن ناخالص به هزار تن

10.281

9.574

7-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( آبان و آذر91)

عنوان

آبان 91

آذر 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.403

1.983

17-

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( آبان و آذر91)

عنوان

آبان 91

آذر 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

353

352

3/0-

تائيد گواهي اتاقها

14

9

36-

جمع

367

334

9-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( آبان و آذر91)

عنوان

آبان 91

آذر 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.847.481

8.827.801

51+

ارزش به هزار دلار

476.956

387.869

19-

وزن خالص  به هزار تن

1.219

1.226

6/0+

وزن ناخالص به هزار تن

1.224

1.230

5/0+

 

* اختلاف ارزش دلاری و ریالی بدلیل تغییرنرخ ارز مرجع میباشد. نرخ ارز در گمرک از 12260 به 2400 تا 2500 افزایش یافته است.

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (آذر 91

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

108.245.196

288.365

375

2

پسته

 

54.616.562

6.485

8.421

3

قیرنفت

 

31.162.453

69.669

447

4

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

 

18.314.016

13.081

1.400

5

سنگ کنسانتره آهن

 

16.880.383

644.862

26

6

فرش

 

14.322.754

297

48.224

7

کشمش

 

14.145.807

5.642

2.507

8

وسائط نقلیه

 

12.908.500

2.048

6.302

9

پلی اتیلن با چگالی کمتر از0/94

 

9.362.071

7.323

1.278

10

موم نفتی

 

5.236.218

3.568

1.467

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(آذر 91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

87.219.951

233.965

372

2

توسعه کروس انرژی

 

28.234.606

64.145

440

3

 

پتروشیمی خارک

 

21.025.245

54.400

386

4

تولید اتومبیل سایپا

 

12.908.500

2.048

6.302

5

پتروشیمی جم

 

11.906.400

8.800

1.353

6

صادرتی فرآورده های خاورمیانه

 

10.355.086

2.107

4.914

7

پلیمر آریا ساسول

 

9.332.259

7.301

1.278

8

تجارت آرمان پگاه

 

8.996.500

1.145

7.857

9

حسن شمس الهداء

 

7.204.600

875

8.233

10

 

پتروشیمی شازند

6.708.636

3.368

1.991

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(آذر 91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

115.536.698

968.264

119

2

 

امارات متحده عربی

38.260.049

76.098

502

3

 

هندوستان

34.692.711

64.080

541

4

 

هنگ کنگ

31.601.249

8.397

3.763

5

 

ترکیه

31.566.548

20.396

1.547

6

 

روسیه

31.254.423

11.491

2.719

7

 

عراق

19.178.386

9.642

1.989

8

 

عمان

16.412.450

36.943

444

9

 

آلمان

9.359.520

684

13.683

10

 

ایتالیا

6.413.844

2.491

2.574

 

» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390