آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (آبان)

عنوان

آبان90

آبان91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.358

2.403

2+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( آبان )

عنوان

آبان90

آبان91

درصد تغيير

گواهي اسناد

453

353

22-

تائيد گواهي اتاقها

6

14

133+

جمع

459

367

20-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (آبان)

عنوان

آبان 90

آبان 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.332.912

5.847.481

10+

ارزش به هزار دلار

495.461

476.956

4-

وزن خالص  به هزار تن

901

1.219

35+

وزن ناخالص به هزار تن

905

1.224

35+

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( هشت ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

16.138

15.625

3-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (هشت ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

3.461

3.185

8-

تائيد گواهي اتاقها

44

58

32+

جمع

3.505

3.243

7-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( هشت ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

39.261.095

39.931.487

2+

ارزش به هزار دلار

3.680.598

3.257.051

11-

وزن خالص  به هزار تن

9.535

8.307

13-

وزن ناخالص به هزار تن

9.581

8.344

13-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( مهر و آبان91)

عنوان

مهر 91

آبان 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.301

2.403

4+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( مهر و آبان 91 )

عنوان

مهر 91

آبان 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

422

353

16-

تائيد گواهي اتاقها

11

14

27+

جمع

433

367

15-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  مهر و آبان91)

عنوان

مهر 91

آبان 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.675.814

5.847.481

3+

ارزش به هزار دلار

462.953

476.956

3+

وزن خالص  به هزار تن

1.090

1.219

12+

وزن ناخالص به هزار تن

1.095

1.224

12+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (آبان91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پسته

 

126.192.056

15.688

8.043

2

متانول (الکل متیلیک)

65.581.358

169.609

386

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

38.820.175

30.605

1.268

4

سنگ کنسانتره آهن #خاکستر پیریت

 

28.112.705

751.760

37

5

فرش

 

25.420.997

373

68.152

6

قیرنفت

 

20.403.365

41.922

486

7

کشمش

 

18.295.508

7.063

2.590

8

وسائط نقلیه

 

18.212.401

2.888

6.306

9

سنگ کنسانتره/کروم

 

13.965.729

35.639

391

10

پوست گوسفند

 

9.378.360

1.215

7.718

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(آبان 91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

41.320.882

106.913

386

2

پلیمر آریا ساسول

 

35.255.154

27.319

1.290

3

حسن شمس الهداء

 

24.865.000

3.326

7.475

4

پتروشیمی خارک

 

24.204.476

62.626

386

5

تجارت آرمان پگاه

 

19.288.000

2.505

7.699

6

نفت پاسارگاد

 

18.795.218

38.616

486

7

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

 

17.500.965

3.026

5.783

8

تولید اتومبیل سایپا

 

17.249.901

2.727

6.325

9

صادراتی خشکبار مزرعه دستچین

 

13.180.630

1.737

7.588

10

 

کاشفان کویر

11.500.865

1.489

7.723

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(آبان91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

107.430.545

962.334

111

2

 

امارات متحده عربی

78.675.520

10.204

7.710

3

 

هلند

50.713.776

68.397

741

4

 

هندوستان

39.800.158

76.189

522

5

 

ترکیه

30.436.048

13.589

2.239

6

 

روسیه

29.627.894

16.339

1.813

7

 

هنگ کنگ

19.494.608

3.435

5.675

8

 

ایتالیا

17.487.600

1.830

9.556

9

 

سوریه

14.936.600

10.341

1.444

10

 

آلمان

12.403.995

2.368

5.238

 

» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390