آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (شهریور)

عنوان

شهریور90

شهریور91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.923

1.812

6-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( شهریور )

عنوان

شهریور90

شهریور91

درصد تغيير

گواهي اسناد

327

264

19-

تائيد گواهي اتاقها

4

8

100+

جمع

331

272

18-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (شهریور)

عنوان

شهریور 90

شهریور 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.351.295

4.107.397

23-

ارزش به هزار دلار

504.609

335.024

34-

وزن خالص  به هزار تن

1.304

933

28-

وزن ناخالص به هزار تن

1.309

937

28-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( شش ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

11.707

10.921

12-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( شش ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي اسناد

2.497

2.410

3-

تائيد گواهي اتاقها

29

67

131+

جمع

2.526

2.477

2-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( شش ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

29.406.496

28.408.192

3-

ارزش به هزار دلار

2.761.494

2.317.142

16-

وزن خالص  به هزار تن

7.472

5.998

20-

وزن ناخالص به هزار تن

7.506

6.025

20-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (  مرداد و شهریور91)

عنوان

مرداد 91

شهریور 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.725

1.812

5+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء   مرداد و شهریور 91 )

عنوان

مرداد 91

شهریور 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

379

264

31-

تائيد گواهي اتاقها

4

8

200+

جمع

383

272

29-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  مرداد شهریور و 91)

عنوان

مرداد 91

شهریور 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.637.160

4.107.397

11-

ارزش به هزار دلار

378.234

335.024

11-

وزن خالص  به هزار تن

858

933

9+

وزن ناخالص به هزار تن

862

937

9+

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (شهریور90)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول(الکل متیلیک)

 

63.405.527

164.054

386

2

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

30.980.198

23.293

1.330

3

قیرنفت

 

25.007.486

50.481

495

4

پسته، تازه و خشک

 

20.459.630

2.449

8.354

5

سنگ کنسانتره آهن # خاکستر پیریت

19.604.026

475.706

41

6

فرش/کف پوش از پشم

14.487.909

284

51.013

7

پلی اتیلن با چگالی  0/94 یا بیشتر

14.139.982

10.159

1.391

8

نفت/روغن

 

11.869.525

12.031

986

9

کاتد

 

11.531.813

1.511

7.631

10

سنگ/کنسانتره-کروم

 

11.396.056

27.931

408

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(شهریور 90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

63.405.527

164.054

386

2

نفت پاسارگاد

 

24.916.412

50.607

492

3

پلیمر آریاساسول

 

24.143.908

19.475

1.239

4

پتروشیمی جم

 

11.949.184

7.276

1.642

5

ملی صنایع مس ایران

 

11.531.813

1.511

7.631

6

سنگ آهن مرکزی ایران

 

9.900.000

110.000

90

7

نوین آلیاژ سمنان

 

9.460.000

22.000

430

8

نفت سپاهان

 

8.464.564

7.214

1.173

9

سیناژن

 

6.949.600

2

3.474.800

10

 

پتروشیمی شازند

6.025.145

4.677

1.288

* سیناژن اصلاحیه جواز گمرکی دارد،(پیوست)

 

جمع 2 جواز به ارزش دلاری، 6.949.600$ به وزن خالص، 2.377

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(شهریور 90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

92.767.218

696.762

133

2

 

امارات متحده عربی

50.240.993

72.114

696

3

 

ترکیه

47.449.145

33.625

1.411

4

 

هندوستان

20.654.660

36.217

570

5

 

روسیه

17.144.506

4.985

3.439

6

 

آلمان

12.061.726

1.245

9.688

7

 

هنگ کنگ

11.806.160

4.102

2.878

8

 

مصر

9.767.570

14.468

675

9

 

سریلانکا

8.733.544

11.843

737

10

 

ایتالیا

7.877.966

2.549

3.090

 

» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390