آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (مرداد)

عنوان

مرداد90

مرداد91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.946

1.725

11-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( مرداد )

عنوان

مرداد90

مرداد91

درصد تغيير

گواهي اسناد

468

379

19-

تائيد گواهي اتاقها

1

4

200-

جمع

469

383

18-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (مرداد )

عنوان

مرداد 90

مرداد 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.443.460

4.637.160

4+

ارزش به هزار دلار

421.105

378.234

10-

وزن خالص  به هزار تن

1.091

858

21-

وزن ناخالص به هزار تن

1.094

862

21-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( پنج ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

9.784

9.109

7-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( پنج ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

2.170

2.146

11-

تائيد گواهي اتاقها

25

59

136+

جمع

2.195

2.208

6/0+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( پنج ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

24.055.201

24.300.795

1+

ارزش به هزار دلار

2.256.885

1.982.118

12-

وزن خالص  به هزار تن

6.168

5.065

18-

وزن ناخالص به هزار تن

6.197

5.088

18-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( تیر و مرداد91)

عنوان

تیر 91

مرداد91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.822

1.725

5-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  تیر و مرداد91

عنوان

تیر 91

مرداد91

درصد تغيير

گواهي اسناد

528

379

28-

تائيد گواهي اتاقها

16

4

75-

جمع

544

383

29-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( تیر و مرداد91)

عنوان

تیر 91

مرداد91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.256.136

4.637.160

12-

ارزش به هزار دلار

428.722

378.234

12-

وزن خالص  به هزار تن

1.035

858

17-

وزن ناخالص به هزار تن

1.039

862

17-

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (مرداد91)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

57.325.157

151.253

379

2

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

39.976.592

28.459

1.383

3

کاتد

 

35.918.211

4.571

7.857

4

وسائط نقلیه با موتور تناوبی با گنجایش 1500تا 3000 سی سی

 

26.382.000

5.119

5.153

5

پسته

 

25.857.996

3.147

8.216

6

سنگ /کنسانتره آهن

خاکستر پیریت

23.783.414

508.472

46

7

وسائط نقلیه با موتور تناوبی با گنجایش 1000تا 1500 سی سی

 

20.620.500

3.547

5.813

8

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

14.997.339

11.116

1.349

9

فرش

 

11.235.466

163

68.929

10

آلومینیوم

 

10.767.444

6.168

1.745

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(مرداد91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

ملی صنایع مس ایران

35.201.760

4.476

7.864

2

پلیمر آریا ساسول

 

31.821.013

23.288

1.366

3

پتروشیمی زاگرس

 

31.738.560

82.120

386

4

ایران خودرو

 

30.673.767

5.954

5.151

5

پتروشیمی خارک

 

25.250.597

68.893

366

6

تولید اتومبیل سایپا

 

20.593.300

3.531

5.832

7

پتروشیمی جم

 

15.092.697

9.989

1.510

8

صادراتی حساس

 

13.264.370

1.824

7.272

9

آلومینیوم ایران

 

10.052.599

5.751

1.747

10

 

نفت سپاهان

8.156.709

6.737

1.210

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(مرداد91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

81.548.173

629.321

129

2

 

امارات متحده عربی

63.130.916

62.400

1.011

3

 

ترکیه

60.698.178

45.810

1.324

4

 

عراق

56.899.466

10.659

533

5

 

هندوستان

33.961.632

68.283

497

6

 

آلمان

10.361.197

1.384

7.486

7

 

روسیه

8.180.872

1.953

4.188

8

 

تایوان

6.365.069

3.788

1.680

9

 

هنگ کنگ

6.083.772

1.376

4.421

10

 

ایتالیا

5.189.189

1.751

2.963

 

 

» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390