آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء (تیر)

عنوان

تیر90

تیر91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2029

1822

10-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( تیر )

عنوان

تیر90

تیر91

درصد تغيير

گواهي اسناد

500

528

6/5+

تائيد گواهي اتاقها

7

18

157+

جمع

507

546

7/7+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (تیر )

عنوان

تیر 90

تیر 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.763.226

5.256.136

9-

ارزش به هزار دلار

533.258

428.722

20-

وزن خالص  به هزار تن

1.240

1.035

16-

وزن ناخالص به هزار تن

1.255

1.039

17

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( چهار ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

7.838

7.384

6-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( چهار ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.702

1.767

4+

تائيد گواهي اتاقها

24

371

445/1+

جمع

1.726

1.804

4+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( چهار ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

19.611.741

19.663.635

26/0+

ارزش به هزار دلار

1.835.780

1.603.884

13-

وزن خالص  به هزار تن

5.077

4.207

17-

وزن ناخالص به هزار تن

5.103

4.226

17-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (  خرداد و تیر91)

عنوان

خرداد1 9

تیر91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.823

1.822

05/0-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( خرداد و تیر91)

عنوان

خرداد 91

تیر91

درصد تغيير

گواهي اسناد

459

528

15+

تائيد گواهي اتاقها

7

18

157+

جمع

466

546

17+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( خرداد و تیر91)

عنوان

خرداد91

تیر 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.289.901

5.256.136

22+

ارزش به هزار دلار

349.910

428.722

22+

وزن خالص  به هزار تن

859

1.035

20+

وزن ناخالص به هزار تن

863

1.039

20+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (تیر91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

کاتد

 

84.951.895

10.383

8.181

2

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

36.360.177

26.700

1.361

3

متانول

 

35.560.072

91.550

3.884

4

وسائط نقلیه با موتور تناوبی

22.795.600

3.578

6.371

5

سنگ کنسانتره آهن

 

20.688.719

641.682

32

6

قیرنفت

 

17.153.880

37.078

462

7

اترها

 

17.052.395

16.106

1.058

8

پسته

 

16.840.870

2.014

8.361

9

آلومینیوم

 

15.748.695

7.987

1.971

10

فرش

 

11.947.257

194

61.583

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(تیر91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

ملی صنایع مس ایران

84.797.373

10.362

8.183

2

پلیمر آریا ساسول

 

35.650.546

26.243

1.358

3

پتروشیمی زاگرس

 

28.780.638

74.471

386

4

پتروشیمی شازند

 

26.185.585

22.607

1.158

5

تولید اتومبیل سایپا

 

22.594.000

3.534

6.393

6

نفت پاسارگاد

 

16.024.878

34.543

463

7

آلومینیوم ایران

 

13.337.480

6.687

1.994

8

فرسا شیمی

 

10.157.420

9.166

1.108

9

نوین آلیاژ سمنان

 

9.030.000

21.000

430

10

 

پتروشیمی خارک

8.584.939

29.856

287

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(تیر91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

امارات متحده عربی

132.841.003

88.387

1.502

2

 

چین

82.389.735

802.522

102

3

 

هندوستان

44.218.415

71.897

615

4

 

عراق

31.448.869

5.095

6.172

5

 

ترکیه

28.229.492

19.847

1.422

6

 

روسیه

14.411.724

3.765

3.827

7

 

تایوان

13.636.456

6.904

1.975

8

 

عربستان سعودی

10.614.987

1.489

7.128

9

 

آلمان

10.414.623

743

14.016

10

 

هنگ کنگ

9.642.272

6.000

1.607

 

» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390