آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391

جدول تعداد گواهی مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد90

خرداد91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.203

1.823

17-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( خرداد )

عنوان

خرداد90

خرداد91

درصد تغيير

گواهي اسناد

450

459

2+

تائيد گواهي اتاقها

4

7

75+

جمع

454

466

6/2+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد 90

خرداد 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.287.357

4.289.901

19-

ارزش به هزار دلار

481.492

349.910

27-

وزن خالص  به هزار تن

1.512

859

43-

وزن ناخالص به هزار تن

1.516

863

43-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال 90

سال91

درصد تغيير

گواهي مبداء

5.809

5.562

4-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( سه ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.202

1.239

3+

تائيد گواهي اتاقها

17

19

12+

جمع

1.219

1.258

3+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال

سال91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

13.848.515

14.407.499

4+

ارزش به هزار دلار

1.302.522

1.175.162

10-

وزن خالص  به هزار تن

3.837

3.172

17-

وزن ناخالص به هزار تن

3.848

3.187

17-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد91)

عنوان

اردیبهشت 91

خرداد91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.170

1.823

16-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( ارديبهشت و خرداد91)

عنوان

اردیبهشت91

خرداد91

درصد تغيير

گواهي اسناد

534

459

14-

تائيد گواهي اتاقها

8

7

5/12-

جمع

542

466

14-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد91)

عنوان

اردیبهشت 91

خرداد 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.462.579

4.289.901

21-

ارزش به هزار دلار

445.561

349.910

21-

وزن خالص  به هزار تن

1.334

859

36-

وزن ناخالص به هزار تن

1.338

863

36-

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (خرداد91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

وسائط نقلیه با موتور تناوبی گنجایش بین 1000 تا 1500cc

34.614.400

5.537

60251

2

سنگ کنسانتره آهن

 

33.941.845

536.074

63

3

متانول

 

22.560.414

63.392

355

4

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

22.172.092

16.107

1.376

5

پسته

 

21.134.079

2.429

8.700

6

فرش

 

17.621.329

272

64.784

7

قیرنفت

 

17.029.716

34.620

491

8

سنگ/ کنسانتره-کروم

14.996.663

36.825

407

9

کاتد

 

11.279.647

1.334

8.455

10

آلومینیوم

 

8.701.621

4.713

1.846

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(خرداد91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

تولید اتومبیل سایپا

34.614.400

5.537

6.251

2

پلیمر آریا ساسول

 

20.547.607

15.086

1.362

3

نفت پاسارگاد

 

16.434.694

33.752

486

4

پتروشیمی خارک

 

13.954.233

39.547

352

5

ملی صنایع مس ایران

 

10.911.936

1.290

8.458

6

سنگ آهن گل و گهر

 

9.460.000

22.000

430

7

آلومینیوم ایران

 

8.701.621

4.713

1.846

8

پتروشیمی زاگرس

 

8.606.181

23.845

360

9

علی شکریز

 

8.050.000

23.000

350

10

 

پتروشیمی شازند

7.754.874

6.417

1.208

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(خرداد91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

84.042.541

675.714

124

2

 

امارات متحده عربی

48.336.294

69.406

696

3

 

عراق

44.714.337

9.955

4.491

4

 

ترکیه

36.999.796

24.496

1.510

5

 

هندوستان

20.639.670

32.417

636

6

 

ایتالیا

17.383.933

4.274

4.067

7

 

روسیه

13.063.029

3.217

4.060

8

 

هنگ کنگ

9.955.112

5.095

1.953

9

 

آلمان

9.714.122

841

11.550

10

 

تایوان

7.731.244

4.112

1.880

 

» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390