آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت90

اردیبهشت 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.098

2.170

3+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت90

اردیبهشت 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

457

534

17+

تائيد گواهي اتاقها

7

8

14+

جمع

464

542

17+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (ارديبهشت )

عنوان

ارديبهشت 90

اردیبهشت 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.843.528

5.462.579

13+

ارزش به هزار دلار

463.365

445.561

4-

وزن خالص  به هزار تن

1.281

1.334

4+

وزن ناخالص به هزار تن

1.285

1.338

4+

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( دو ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

3.606

3.739

4+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( دو ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

752

780

4+

تائيد گواهي اتاقها

13

12

8-

جمع

765

792

3+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( دو ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

8.561.158

10.117.598

18+

ارزش به هزار دلار

821.030

825.252

5/0+

وزن خالص  به هزار تن

2.325

2.313

5/0-

وزن ناخالص به هزار تن

2.332

2.324

3/0-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (فروردين 91 و ارديبهشت91)

عنوان

فروردين91

ارديبهشت91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.569

2.170

38+

 

 

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( فروردين 91 و ارديبهشت91)

عنوان

فروردين91

ارديبهشت91

درصد تغيير

گواهي اسناد

246

534

117+

تائيد گواهي اتاقها

4

8

100+

جمع

250

542

117+

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (فروردين91 و ارديبهشت91)

عنوان

فروردين 91

ارديبهشت91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.655.019

5.462.579

17+

ارزش به هزار دلار

379.691

445.561

17+

وزن خالص  به هزار تن

979

1.334

36+

وزن ناخالص به هزار تن

986

1.338

36+

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (ارديبهشت91)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

کاتد

 

45.543.881

5.261

8.656

2

متانول

 

44.891.934

127.137

353

*3

سنگ کنسانتره آهن

 

33.849.503

861.376

39

4

قیرنفت

 

28.859.017

62.141

464

5

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

20.295.977

15.446

1.313

6

پسته

 

19.883.868

2.308

8.615

7

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

18.978.638

13.931

1.362

8

نفت/روغن

 

18.002.508

15.335

1.173

9

آلومینیوم

 

15.630.287

7.694

2.031

10

وسائط نقلیه

 

12.796.000

1.993

6.420

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

ملی صنایع مس ایران

43.856.471

5.066

8.657

2

پتروشیمی زاگرس

 

34.710.278

98.371

352

3

نفت پاسارگاد

 

28.568.121

59.747

478

4

نوین آلیاژ سمنان

 

17.970.299

41.791

430

5

آلومینیوم ایران

 

17.294.954

8.594

2.012

6

پلیمر آریا ساسول

 

16.417.745

12.007

1.367

7

تولید اتومبیل سایپا

 

12.796.000

1.993

6.420

8

راک شیمی

 

11.020.350

7.359

1.497

9

پتروشیمی خارک

 

10.125.656

28.696

352

10

 

نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد

9.549.000

106.100

90

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(ارديبهشت91 )

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

امارات متحده عربی

114.428.185

131.368

871

2

 

چین

109.644.416

1.048.940

104

3

 

ترکیه

59.295.547

33.388

1.775

4

 

عراق

34.557.439

13.771

2.509

5

 

روسیه

13.351.980

4.458

2.995

6

 

سوریه

12.488.901

1.353

9.230

7

 

سریلانکا

10.901.647

14.479

752

8

 

هندوستان

9.509.930

7.689

1.236

9

 

ایتالیا

9.123.029

2.395

3.809

10

 

تایوان

8.477.677

3.937

2.153

 

» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390