آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391

 

جدول تعداد گواهی مبداء (فروردين 91)

عنوان

فروردين 90

فروردين 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.508

1.569

4+

 

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( فروردين91 )

عنوان

فروردين 90

فروردين 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

295

246

17-

تائيد گواهي اتاقها

6

4

33-

جمع

301

250

17-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (فروردين 91 )

عنوان

فروردين90

فروردين 91  

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

3.717.630

4.655.019

25+

ارزش به هزار دلار

357.665

379.691

6+

وزن خالص  به هزار تن

1.044

979

6-

وزن ناخالص به هزار تن

1.047

986

6-

         

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (فروردين91)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

 

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هر تن به دلار

1

متانول (الکل متیلک)

 

72.881.494

206.364

353

2

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

 

43.652.618

32.335

1.350

3

کاتد

 

31.249.151

3.631

8.606

4

نفت/روغن

 

21.991.179

19.775

1.112

5

سنگ کنسانتره آهن#خاکستر پیریت

19.673.606

441.257

44

6

سنگ/کنسانتره -کروم

 

18.916.561

53.725

352

7

پسته

 

15.091.431

1.771

8.521

8

فرش

 

12.435.050

176

70.653

9

قیرنفت

 

12.105.768

25.688

471

10

سایر مفتولها از مس تصفیه شده

 

8.945.539

1.001

8.936

 

          ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(فروردين91)

 

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

 

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هر تن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

54.791.209

155.281

352

2

 

ملی صنایع مس ایران

29.956.839

3.477

8.615

3

 

پلیمر آریاساسول

29.664.004

21.448

1.383

*4

 

زرین صنعت چاف

22.185.000

96.000

231

5

نفت سپاهان

19.313.892

18.132

1.065

6

پتروسیمی خارک

 

18.047.085

51.038

353

7

پتروشیمی جم

 

13.380.168

11.323

1.181

8

نفت پاسارگاد

 

12.711.107

26.842

473

9

آلومینیوم ایران

 

7.689.269

3.698

2.079

10

کابلسازی افق البرز

 

6.166.323

784

7.865

* زرین صنعت چاف- صادرکننده دو محصول در ماه فروردین 91 بوده است:

 

1- سنگ کنسانتره /کروم  به متوسط ارزش هرتن به دلار = 405

2- سنگ کنسانتره آهن/خاکستر پریت  به متوسط ارزش هرتن به دلار = 90

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(فروردين91)

 

 

رديف

نام كشور

ارزش به دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هر تن به دلار

1

 

چین

105.413.723

731.742

144

2

 

امارات متحده عربی

74.710.268

75.274

992

3

 

ترکیه

58.669.639

36.933

1.588

4

 

ایتالیا

19.400.636

37.648

515

5

 

هندوستان

17.864.591

41.012

435

6

 

روسیه

9.049.809

2.738

3.305

7

 

مصر

8.860.021

13.190

671

8

 

عراق

7.407.243

1.172

6.320

9

 

هنگ کنگ

6.520.577

3.623

1.799

10

 

تایوان

5.105.822

2.563

1.992

 

» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390