آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391

جدول تعداد گواهی مبداء (اسفند )

عنوان

اسفند 89

اسفند 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

3.575

3.097

13-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( اسفند )

عنوان

اسفند89

اسفند 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.134

562

50-

تائيد گواهي اتاقها

8

4

50-

جمع

1.142

566

50-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء( اسفند )

عنوان

اسفند 89

اسفند 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

6.461.295

7.612.002

18+

ارزش به هزار دلار

627.125

620.881

9/0-

وزن خالص  به هزار تن

1.406

1.562

11+

وزن ناخالص به هزار تن

1.408

1.569

11+

 

جدول تعداد گواهی مبداء (دوازده ماهه )

عنوان

سال 89

سال 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

30.014

25.922

14-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (دوازده ماهه )

عنوان

سال 89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

8.148

5.174

36-

تائيد گواهي اتاقها

205

72

65-

جمع

8.353

5.246

37-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( دوازده ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

66.043.915

63.790.834

3-

ارزش به هزار دلار

6.395.790

5.778.052

10-

وزن خالص  به هزار تن

18.750

13.664

27-

وزن ناخالص به هزار تن

18.772

13.727

27-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( بهمن و اسفند 90)

عنوان

بهمن90

اسفند 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.361

3.097

31+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( بهمن و اسفند 90)

عنوان

بهمن 90

اسفند 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

348

562

61+

تائيد گواهي اتاقها

7

4

43-

جمع

355

566

59+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( بهمن و اسفند 90)

عنوان

بهمن 90

اسفند 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

7.070.110

7.612.002

8+

ارزش به هزار دلار

582.823

620.881

6+

وزن خالص  به هزار تن

932

1.562

67+

وزن ناخالص به هزار تن

933

1.569

68+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (اسفند90)

رديف

نام كالا

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

71.117.838

173.399

410

2

پسته

61.513.091

7.521

 

8.178

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

61.026.654

43.724

1.395

4

سنگ کنسانتره آهن

 

46.291.739

1.035.737

44

5

فرش

 

29.974.165

446

67.206

6

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

17.927.112

14.220

1.260

7

قیرنفت

 

17.774.665

38.300

464

8

کشمش

 

17.556.738

7.612

2.306

9

اتیلن گلیکول

 

16.082.363

15.189

1.058

10

موم نفتی

 

15.773.167

10.982

1.436

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(اسفند90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

62.377.591

148.669

419

2

پلیمر آریا ساسول

 

37.290.542

26.487

1.407

3

پتروشیمی شازند

 

32.587.439

30.725

1.060

4

پتروشیمی جم

 

21.872.997

16.094

1.359

5

سرمایه گذاری شیمیائی ایران

20.907.615

13.874

1.506

6

زرین صنعت چاف

 

19.980.000

222.000

90

7

صادراتی حساس

 

18.823.600

2.471

7.617

8

فرسا شیمی

 

18.719.670

17.255

1.084

9

ایران خودرو

 

16.566.503

3.374

4.910

10

 

نفت پاسارگاد

13.141.508

29.691

442

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(اسفند 89)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

140.340.189

1.220.396

114

2

 

امارات متحده عربی

79.401.308

87.195

910

3

 

ترکیه

73.240.343

39.322

1.862

4

 

هندوستان

34.543.230

56.963

606

5

 

عراق

32.229.270

11.462

2.811

6

 

بلژیک

28.735.766

19.675

1.460

7

 

روسیه

26.451.759

8.760

3.019

8

 

هلند

23.138.539

39.552

585

9

 

آلمان

21.569.935

2.148

10.041

10

 

هنگ کنگ

16.773.500

2.202

7.617

 

» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390