آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (بهمن )

عنوان

بهمن 89

بهمن0 9

درصد تغيير

گواهي مبداء

2222

2.361

6+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( بهمن )

عنوان

بهمن 89

بهمن 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

783

348

55-

تائيد گواهي اتاقها

60

7

88-

جمع

843

355

58-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء( بهمن )

عنوان

بهمن 89

بهمن 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

6،214،509

7.070.110

14+

ارزش به هزار دلار

600،515

582.823

3-

وزن خالص  به هزار تن

1،481

932

37-

وزن ناخالص به هزار تن

1،455

933

36-

 

جدول تعداد گواهی مبداء (یازده ماهه )

عنوان

سال 89

سال 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

26،439

22.825

14-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (یازده ماهه )

عنوان

سال 89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

7،014

4.612

34-

تائيد گواهي اتاقها

197

68

65-

جمع

7،211

4.680

35-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( یازده ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

59،582،620

56.178.832

5-

ارزش به هزار دلار

5،768،665

5.157.171

11-

وزن خالص  به هزار تن

17،344

12.102

30-

وزن ناخالص به هزار تن

17،364

12.158

30-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( دی و بهمن90)

عنوان

دی90

بهمن 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.008

2.361

17+

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( دی و بهمن90)

عنوان

دی 90

بهمن 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

388

348

10-

تائيد گواهي اتاقها

8

7

5/12-

جمع

397

355

10-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( دی و بهمن 90)

عنوان

دی 90

بهمن 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.000.667

7.070.110

41+

ارزش به هزار دلار

449.239

582.823

30+

وزن خالص  به هزار تن

939

932

7/0-

وزن ناخالص به هزار تن

944

933

2/1-

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (بهمن90)

رديف

نام كالا

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

147.737.448

417.472

353

2

کاتد

 

104.948.219

13.213

7.942

3

پسته

 

44.017.411

5.786

7.607

4

نفت/روغن

 

26.344.424

22.302

1.181

5

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

19.361.665

13.993

1.383

6

وسائط نقلیه

 

17.972.300

3.013

5.964

7

فرش

 

16.441.809

228

72.113

8

قیرنفت

 

15.189.020

32.230

471

9

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

14.218.748

10.862

1.309

10

کشمش

 

13.388.214

6.121

1.467

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(بهمن90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

114.847.271

324.629

353

2

ملی صنایع مس ایران

 

99.295.130

12.542

7.917

3

پتروشیمی خارک

 

26.866.611

75.852

354

4

نفت سپاهان

 

24.147.126

19.899

1.213

5

تولید اتومبیل سایپا

 

17.972.300

3.013

5.964

6

پلیمر آریا ساسول

 

14.757.523

10.753

1.372

7

فرساشیمی

 

14.537.940

13.299

1.093

8

نفت پاسارگاد

 

13.869.598

29.831

464

9

پتروشیمی شازند

 

12.457.154

9.946

1.252

10

 

کابلسازی افق البرز

12.227.151

1.431

8.544

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(بهمن 89)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

امارات متحده عربی

151.202.767

94.272

1.603

2

 

چین

124.417.462

558.783

222

3

 

ترکیه

48.343.698

20.489

2.359

4

 

کره جنوبی

29.961.004

75.709

395

5

 

عربستان سعودی

26.421.710

3.324

7.948

6

 

روسیه

24.175.383

8.665

2.790

7

 

عراق

22.319.114

9.713

2.297

8

 

هندوستان

21.668.230

37.258

581

9

 

بلژیک

15.680.703

40.462

387

10

 

هلند

12.962.662

32.661

396

 

» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390