آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (دی)

عنوان

دی 89

دی90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2292

2.008

12-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( دی )

عنوان

دی 89

دی90

درصد تغيير

گواهي اسناد

749

388

48-

تائيد گواهي اتاقها

9

8

11-

جمع

758

397

48-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (دی)

عنوان

دی 89

دی90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.541.543

5.000.667

10+

ارزش به هزار دلار

438.050

449.239

5/2+

وزن خالص  به هزار تن

1.706

939

45-

وزن ناخالص به هزار تن

1.711

944

45-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( ده ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

24.217

20.464

15-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (ده ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

6.231

4.264

31-

تائيد گواهي اتاقها

137

61

55-

جمع

6.368

4.325

32-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( ده ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

53.368.111

49.108.722

8-

ارزش به هزار دلار

5.168.150

4.574.348

11-

وزن خالص  به هزار تن

15.863

11.170

29-

وزن ناخالص به هزار تن

15.909

11.225

29-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( آذر و دی90)

عنوان

آذر 90

دی 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.318

2.008

13-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( آذر و دی 90 )

عنوان

آذر 90

دی 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

415

388

6-

تائيد گواهي اتاقها

8

9

12+

جمع

423

397

6-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( آذر و دی90)

عنوان

آذر 90

دی 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.846.960

5.000.667

3+

ارزش به هزار دلار

444.511

449.239

1+

وزن خالص  به هزار تن

696

939

35+

وزن ناخالص به هزار تن

700

944

35+

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (دی 90)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

92.269.765

247.090

373

2

پسته

 

36.960.279

4.988

7.409

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

31.657.678

22.675

1.396

4

قیر نفت

 

28.756.268

59.205

485

5

کاتد

 

26.001.723

3.353

7.754

6

سنگ کنسانتره آهن

 

21.952.202

422.370

51

7

فرش

 

19.876.760

255

77.948

8

اتیلن گلیکول

 

13.768.321

13.004

1.058

9

پلی اتیلن با چگالی 0/94یا بیشتر

 

12.942.773

9.587

1.350

10

سولفات ها، سدیم، منیزیم

 

12.397.000

4.300

2.883

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(دی 90)

ردیف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

81.640.643

217.214

375

2

نفت پاسارگاد

 

29.714.807

61.828

480

3

پلیمر آریا ساسول

 

25.430.741

18.007

1.412

4

ملی صنایع مس ایران

 

24.025.000

3.100

7.750

5

فرسا شیمی

 

16.448.523

15.103

1.089

6

زرین صنعت چاف

 

14.993.176

155.207

96

7

باما

 

11.923.000

3.700

3.222

8

پتروشیمی جم

 

11.258.253

8.603

1.308

9

پتروشیمی خارک

 

10.629.122

29.875

355

10

 

نوین آلیاژ سمنان

9.460.000

22.000

430

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(دی 90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

119.955.639

667.278

179

2

 

امارات متحده عربی

103.844.717

88.143

1.178

3

 

ترکیه

30.376.520

16.378

1.854

4

 

هندوستان

28.139.441

60.017

468

5

 

آلمان

17.956.748

1.350

13.301

6

 

روسیه

16.995.666

6.330

2.684

7

 

عراق

15.488.444

5.006

3.093

8

 

سوریه

12.224.892

1.602

7.631

9

 

ایتالیا

9.968.421

3.107

3.208

10

 

سریلانکا

9.947.258

17.592

565

 

» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390