آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (آذر)

عنوان

آذر 89

آذر90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.771

2.318

16-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( آذر )

عنوان

آذر 89

آذر90

درصد تغيير

گواهي اسناد

627

415

34-

تائيد گواهي اتاقها

45

8

82-

جمع

672

423

37-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (آذر)

عنوان

آذر 89

آذر90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.508.094

4.846.960

12-

ارزش به هزار دلار

531.001

444.511

16-

وزن خالص  به هزار تن

1.542

696

55-

وزن ناخالص به هزار تن

1.548

700

55-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( نه ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

21.925

18.456

16-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (نه ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

5.482

3.876

29-

تائيد گواهي اتاقها

128

52

59-

جمع

5.610

3.928

30-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( نه ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

48.826.568

44.108.055

10-

ارزش به هزار دلار

4.730.100

4.125.109

13-

وزن خالص  به هزار تن

14.157

10.231

28-

وزن ناخالص به هزار تن

14.198

10.281

28-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( آبان و آذر90)

عنوان

آبان 90

آذر 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.358

2.318

6/1-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( آبان و آذر 90 )

عنوان

آبان 90

آذر 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

453

415

8-

تائيد گواهي اتاقها

6

8

33-

جمع

459

423

8-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( آبان و آذر90)

عنوان

آبان 90

آذر 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.332.912

4.846.960

9-

ارزش به هزار دلار

495.461

444.511

10-

وزن خالص  به هزار تن

901

696

23-

وزن ناخالص به هزار تن

905

700

23-

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (آذر 90)

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

83.200.962

200.301

415

2

پسته

 

64.004.699

8.736

7.326

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

28.069.434

20.142

1.393

4

فرش

 

20.667.783

340

60.778

5

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

14.221.779

10.237

1.389

6

موم نفتی

 

13.751.735

11.885

1.157

7

دارو

 

12.604.475

63

200.071

8

کشمش

 

12.348.304

5.461

2.261

9

نفت/روغن

 

12.020.596

10.167

1.182

10

قیرنفت

 

10.590.378

22.204

476

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(آذر 90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

56.878.297

138.583

410

2

پلیمر آریا ساسول

 

29.301.734

20.885

1.403

3

 

پتروشیمی خارک

 

26.322.665

61.717

426

4

سرمایه گذاری شیمیائی ایران

 

17.697.986

11.331

1.561

5

نفت پاسارگاد

 

11.703.646

25.415

460

6

سیناژن

 

10.880.000

3

3.626.666

7

نفت سپاهان

 

9.915.169

8.268

1.199

8

نوین آلیاژ سمنان

 

9.460.000

22.000

430

9

پتروشیمی شازند

 

8.816.043

7.907

1.114

10

 

تولید اتومبیل سایپا

8.419.200

1.604

5.248

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(آذر 90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

113.587.774

440.173

258

2

 

امارات متحده عربی

66.559.870

71.807

926

3

 

روسیه

35.954.804

8.149

4.412

4

 

ترکیه

29.901.784

12.880

2.321

5

 

هندوستان

26.989.716

29.362

919

6

 

هنگ کنگ

20.835.210

2.984

6.982

7

 

آلمان

18.156.479

1.453

12.495

8

 

عراق

13.913.372

13.859

1.003

9

 

ایتالیا

11.422.042

2.802

4.076

10

 

اندونزی

9.601.893

7.740

1.240

 

» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390