آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390

 

جدول تعداد گواهی مبداء (آبان)

عنوان

آبان 89

آبان90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.845

2.358

17-

 

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( آبان )

عنوان

آبان 89

آبان90

درصد تغيير

گواهي اسناد

754

453

40-

تائيد گواهي اتاقها

29

6

79-

جمع

783

459

41-

 

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (آبان)

عنوان

آبان 89

آبان 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.817.041

5.332.912

8-

ارزش به هزار دلار

560.228

495.461

11-

وزن خالص  به هزار تن

1.510

901

40-

وزن ناخالص به هزار تن

1.516

905

40-

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( هشت ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

19.154

16.138

15-

 

 

جدول تعدادگواهی امضاء (هشت ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

4.855

3.461

29-

تائيد گواهي اتاقها

83

44

47-

جمع

4.938

3.505

29-

 

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( هشت ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

43.318.474

39.261.095

9-

ارزش به هزار دلار

4.199.099

3.680.598

12-

وزن خالص  به هزار تن

12.615

9.535

24-

وزن ناخالص به هزار تن

12.650

9.581

24-

 

 

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( مهر و آبان90)

عنوان

مهر 90

آبان 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.073

2.358

14+

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( مهر و آبان 90 )

عنوان

مهر 90

آبان 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

511

453

11-

تائيد گواهي اتاقها

9

6

33-

جمع

520

459

12-

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  مهر و آبان90)

عنوان

مهر 90

آبان 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.521.687

5.332.912

18+

ارزش به هزار دلار

423.643

495.461

17+

وزن خالص  به هزار تن

1.162

901

22-

وزن ناخالص به هزار تن

1.170

905

22-

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (آبان90)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

98.410.977

233.436

421

2

پسته

 

61.704.476

8.286

7.446

3

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

38.455.500

26.513

1.450

4

اتیلن گلیکول

 

32.918.162

31.091

1.058

5

اوره حتی به صورت محلول در آب

26.336.933

49.786

529

6

فرش

 

24.571.611

366

67.135

7

مشتقات هالوژنه

 

17.553.509

41.157

426

8

قیرنفت

 

13.198.421

26.244

502

9

کشمش

 

11.645.441

5.011

2.323

10

آلومینیوم

 

11.626.450

5.898

1.971

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(آبان 90)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

 

104.126.875

244.142

426

2

پلیمر آریا ساسول

 

35.075.430

24.035

1.459

3

فرسا شیمی

 

34.691.167

32.292

1.074

4

پتروشیمی پردیس

 

33.566.518

64.785

518

5

سرمایه گذاری شیمیائی ایران

12.434.951

8.764

1.418

6

پتروشیمی خارک

 

11.826.091

30.436

388

7

آلومینیوم ایران

 

11.626.450

5.898

1.971

8

نوین آلیاژ سمنان

 

9.030.000

21.000

430

9

نفت پاسارگاد

 

8.980.545

18.836

476

10

 

نفت سپاهان

8.066.309

6.642

1.214

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(آبان90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

137.834.863

588.760

234

2

 

امارات متحده عربی

62.638.362

50.701

1.235

3

 

هلند

43.652.064

99.517

438

4

 

هندوستان

42.537.357

70.465

60

5

 

ترکیه

29.185.280

17.830

1.636

6

 

روسیه

27.065.092

7.674

3.526

7

 

هنگ کنگ

25.135.592

3.203

7.847

8

 

ایتالیا

16.944.835

6.334

2.675

9

 

سوریه

14.217.699

1.928

7.374

10

 

آلمان

12.322.723

1.159

10.632

 

 

» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390