آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390

جدول تعداد گواهی مبداء (مهر)

عنوان

مهر 89

مهر90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.316

2.073

10-

 

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( مهر )

عنوان

مهر89

مهر90

درصد تغيير

گواهي اسناد

660

511

22-

تائيد گواهي اتاقها

10

9

10-

جمع

670

520

22-

 

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (مهر)

عنوان

مهر 89

مهر 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.255.748

4.521.687

6+

ارزش به هزار دلار

409.646

423.643

3+

وزن خالص  به هزار تن

1.176

1.162

1-

وزن ناخالص به هزار تن

1.182

1.170

1-

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( هفت ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

16.309

13.780

15-

 

 

جدول تعدادگواهی امضاء (هفت ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

4.101

3.008

27-

تائيد گواهي اتاقها

54

38

9-

جمع

4.155

30.46

27-

 

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( هفت ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

37.501.433

33.928.183

9-

ارزش به هزار دلار

3.638.871

3.185.137

12-

وزن خالص  به هزار تن

11.105

8.634

22-

وزن ناخالص به هزار تن

11.134

8.676

22-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء (   شهریور و مهر90)

 

عنوان

شهریور 90

مهر 90

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.923

2.073

8+

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء  ( شهریور و مهر 90 )

 

عنوان

شهریور 90

مهر 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

327

511

56+

تائيد گواهي اتاقها

4

9

125+

جمع

331

520

57+

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء (  شهریور و  مهر90)

 

عنوان

شهریور 90

مهر 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

5.351.295

4.521.687

15-

ارزش به هزار دلار

504.609

423.643

16-

وزن خالص  به هزار تن

1.304

1.162

11-

وزن ناخالص به هزار تن

1.309

1.170

11-

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (مهر90)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

80.303.653

184.551

435

2

پسته

 

44.908.603

6.216

7.224

3

اتیلن گلیکول

 

26.841.897

25.352

1.058

4

فرش

 

25.661.324

368

69.731

5

سنگ کنسانتره آهن

 

24.717.546

680.738

36

6

قیرنفت

 

16.818.959

38.219

440

7

اوره حتی بصورت محلول درآب

14.670.000

30.000

489

8

پلی کلرور وینیل

 

11.850.900

12.090

980

9

سنگ کنسانتره-کروم

 

11.775.205

33.669

349

10

آلومینیوم

 

11.666.828

5.698

2.047

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(مهر 90)

 

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

60.329.045

126.971

475

2

فرساشیمی

 

28.767.498

26.860

1.071

3

پتروشیمی خارک

 

23.683.980

80.792

293

4

نفت پاسارگاد

 

17.727.973

38.912

455

5

سرمایه گذاری شیمیائی ایران

16.582.474

10.152

1.633

6

پتروشیمی پردیس

 

14.670.000

30.000

489

7

پتروشیمی غدیر

 

11.760.000

12.000

980

8

آلومینیوم ایران

 

11.666.828

5.698

20.47

9

نوین آلیاژ سمنان

 

9.460.000

22.000

430

10

 

پتروشیمی شازند

7.887.767

11.517

684

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(مهر 90)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

134.641.415

868.003

155

2

 

امارات متحده عربی

45.787.977

60.108

761

3

 

هندوستان

39.914.756

55.160

723

4

 

ایتالیا

19.258.148

16.469

1.169

5

 

هلند

18.554.179

9.752

1.902

6

 

آلمان

16.236.059

1.358

11.955

7

 

ترکیه

16.086.113

7.513

2.141

8

 

سوریه

15.133.703

1.656

9.138

9

 

روسیه

14.065.067

3.853

3.650

10

 

عراق

13.304.157

3.380

3.936

 

» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390