آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد89

خرداد90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.727

2.203

19-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( خرداد )

عنوان

خرداد89

خرداد90

درصد تغيير

گواهي اسناد

705

450

36-

تائيد گواهي اتاقها

1

4

300+

جمع

706

454

36-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد 89

خرداد 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

6.512.923

5.287.357

19-

ارزش به هزار دلار

625.759

481.492

23-

وزن خالص  به هزار تن

1.925

1.512

21-

وزن ناخالص به هزار تن

1.935

1.516

22-

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال 89

سال90

درصد تغيير

گواهي مبداء

7.352

5.809

21-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( سه ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.763

1.202

32-

تائيد گواهي اتاقها

19

17

10-

جمع

1.782

1.219

31-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال89

سال 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

17.089.257

13.848.515

19-

ارزش به هزار دلار

1.678.748

1.302.522

22-

وزن خالص  به هزار تن

5.305

3.837

28-

وزن ناخالص به هزار تن

5.326

3.848

28-

 

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد90)

 

عنوان

اردیبهشت 90

خرداد90

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.098

2.203

5+

 

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( ارديبهشت و خرداد90)

 

عنوان

اردیبهشت90

خرداد90

درصد تغيير

گواهي اسناد

457

450

1-

تائيد گواهي اتاقها

7

4

43-

جمع

464

454

2-

 

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد90)

 

عنوان

اردیبهشت 90

خرداد 90

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.843.528

5.287.357

9+

ارزش به هزار دلار

463.365

481.492

4+

وزن خالص  به هزار تن

1.281

1.512

18+

وزن ناخالص به هزار تن

1.285

1.516

18+

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (خرداد90)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول (الکل متیلیک)

101.082.787

314.592

321

2

پسته،تازه/خشک

 

28.831.845

3.804

7.579

3

قیر نفت

 

23.274.315

49.114

473

4

نفت/روغن

 

23.236.230

30.570

760

5

سنگ کنسانتره آهن

 

22.159.463

719.798

30

6

اتیلن گلیکول (اتان دیول)

18.800.266

17.756

1.058

7

وسائط نقلیه با موتور تناوبی

13.859.200

2.668

5.194

8

فرش/کف پوش از پشم

13.652.118

234

58.342

9

اجزای/قطعات-توربین گازی

12.866.565

251

51.261

10

پلی اتیلن با چگالی 0/94یا بیشتر

11.876.609

8.875

1.338

 

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(خرداد90)

 

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

67.567.144

211.969

318

2

فرسا شیمی

 

21.904.997

20.160

1.086

3

نفت سپاهان

 

20.668.795

26.961

766

4

پتروشیمی خارک

 

19.833.694

60.593

327

5

نفت پاسارگاد

 

19.431.550

41.270

470

6

 

پلیمر آریا ساسول

 

15.136.330

9.637

1.570

7

تولید اتومبیل سایپا

 

13.859.200

2.668

5.194

8

پتروشیمی فن آوران

 

13.681.920

42.000

325

9

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)

12.438.958

220

56.540

10

 

ایران خودرو

11.899.497

1.668

7.133

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(خرداد90)

 

 

رديف

نام كشور

ارزش به

 دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

165.913.922

1.140.085

145

2

 

امارات متحده عربی

79.573.312

105.061

757

3

 

ترکیه

30.552.878

15.663

1.950

4

 

عراق

27.694.997

34.339

806

5

 

سوریه

20.065.996

1.434

13.993

6

 

ایتالیا

12.731.117

4.608

2.762

7

 

مکزیک

11.408.485

35.750

319

8

 

بلژیک

10.850.656

28.667

378

9

 

روسیه

10.647.447

3.999

2.662

10

 

آلمان

8.724.266

3.645

2.393

 

 

 

» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390