آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( آذر )

درصد تغییر

آذر 92

آذر 91

عنوان

8+

2.153

1.983

گواهی مبداء

 

 

جدول تعداد گواهی امضاء (آذر )

درصد تغییر

آذر 92

آذر 91

عنوان

57+

511

325

گواهی اسناد

-

2

9

تائید گواهی اتاقها

53+

513

334

جمع

 

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء  ( آذر )

در صد تغییر

آذر 92

آذر 91

عنوان

25+

11.042.932

8.827.801

ارزش به میلیون ریال

15+

445.137

387.869

ارزش به هزار دلار

54+

1.888

1.226

وزن خالص به هزار تن

54+

1.892

1.230

وزن ناخالص به هزار تن

* از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء )  نه ماهه (

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

11-

15.674

17.608

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء ( نه  ماهه )

درصد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

3+

3.625

3.510

گواهی اسناد

40-

40

67

تائید گواهی اتاقها

2+

3.665

3.577

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء ( نه ماهه   )

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

88+

91.703.474

48.759.288

ارزش به میلیون ریال

2+

3.701.891

3.644.920

ارزش به هزار دلار

27+

12.140

9.533

وزن خالص به هزار تن

27+

12.177

9.574

وزن ناخالص به هزار تن

از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی مبداء (   آبان و آذر 92 )

در صد تغییر

آذر92

آبان92

عنوان

8+

2.153

1.987

گواهی مبداء

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی امضاء (  آبان و آذر 92)

درصد تغییر

آذر92

آبان92

عنوان

51+

511

338

گواهی اسناد

-

2

-

تائید گواهی اتاقها

52+

513

338

جمع

 

جدول مقایسه ای ارزش و وزن گواهی مبداء(  آبان و آذر 92)

درصد تغییر

آذر92

آبان92

عنوان

26+

11.042.932

8.784.623

ارزش به میلیون ریال

26+

445.137

353.331

ارزش به هزار دلار

80+

1.888

1.048

وزن خالص به هزار تن

80+

1.892

1.051

وزن نا خالص به هزار تن

 

 

 

لیست ده قلم اول صادرات به ترتیب ارزش دلاری (  آذر 92 )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کالا

ردیف

70

1.122.722

78.367.434

سنگ کنسانتره آهن

1

329

225.064

74.113.195

متانول

2

8.414

7.736

65.092.130

پسته

3

669.227

34

22.753.728

سایر داروها

4

1.306

14.342

18.734.757

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

5

469

38.634

18.145.202

قیرنفت

6

41.848

371

15.525.727

فرش دستباف

7

160

66.100

10.576.000

گل گوگرد/گوگرد رسوب کرده

8

57.641

130

7.493.346

روده/شکمبه حیوانات

9

893

7.859

7.019.512

نفت/روغن

10

* متوسط ارزش هر تن دارو به دلار بر حسب نوع دارو بسیار متفاوت می باشد که از 2.500 دلار شروع تا 3.633.709 دلار ادامه داشته است.

 

لیست صادرکنندگان به ترتیب ارزش دلاری ( آذر 92 )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام شرکت

ردیف

334

157.253

52.672.150

پتروشیمی زاگرس

1

90

272.000

24.480.000

معدنی و صنعتی چادرملو

 

2

3.633.709

6

21.802.254

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن

3

316

67.810

21.441.045

پتروشیمی خارک

4

1.142

16.542

18.897.817

پتروشیمی شازند

5

7.911

2.021

15.990.075

حسن شمس الهداء

6

1.324

10.545

13.965.879

پلیمر آریا ساسول

7

90

135.100

12.159.000

سنگ آهن مرکزی ایران

8

160

66.100

10.576.000

بازرگانی گاز ایران

9

5.409

1.863

10.078.805

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

10

*از بین 6 صادرکننده دارودر ماه گذشته شرکت سیناژن بالاترین ارزش دلاری را دارا بوده است.

 

 

 

لیست کشورهای مقصد به ترتیب ارزش دلاری ( آذر92 )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کشور

ردیف

92

1.370.469

127.342.213

چین

1

416

112.957

47.067.697

هندوستان

2

2.980

15.182

45.257.431

هنگ کنگ

3

876

49.261

43.181.591

ترکیه

4

632

66.384

41.967.259

امارات متحده عربی

5

925

31.739

29.375.323

روسیه

6

17.809

935

16.652.201

آلمان

7

2.889

4.153

12.001.726

عراق

8

626

18.274

11.440.925

ویتنام

9

50

183.119

9.234.381

عربستان سعودی

10

 

» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390