آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392

جدول تعداد گواهی مبداء ( آبان )

درصد تغییر

آبان 92

آبان 91

عنوان

17-

1.987

2.403

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء (آبان )

درصد تغییر

آبان 92

آبان 91

عنوان

4-

338

353

گواهی اسناد

 

-

14

تائید گواهی اتاقها

8-

338

367

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء  ( آبان )

در صد تغییر

آبان 92

آبان 91

عنوان

50+

8.784.623

5.847.481

ارزش به میلیون ریال

26-

353.331

476.956

ارزش به هزار دلار

14-

1.048

1.219

وزن خالص به هزار تن

14-

1.051

1.224

وزن ناخالص به هزار تن

* از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء)هشت ماهه (

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

13-

13.521

15.625

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء ( هشت  ماهه )

درصد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

2-

3.114

3.185

گواهی اسناد

34-

38

58

تائید گواهی اتاقها

3-

3.152

3.243

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء ( هشت ماهه   )

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

102+

80.660.542

39.931.487

ارزش به میلیون ریال

-

3.256.754

3.257.051

ارزش به هزار دلار

23+

10.252

8.307

وزن خالص به هزار تن

23+

10.285

8.344

وزن ناخالص به هزار تن

از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی مبداء (  مهرو آبان 92 )

در صد تغییر

آبان 92

مهر  92

عنوان

4+

1.987

1.902

گواهی مبداء

 

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی امضاء (  مهرو آبان 92)

درصد تغییر

آبان 92

مهر  92

عنوان

14-

338

394

گواهی اسناد

-

-

11

تائید گواهی اتاقها

16-

338

405

جمع

 

جدول مقایسه ای ارزش و وزن گواهی مبداء(  مهرو آبان 92)

درصد تغییر

آبان 92

مهر  92

عنوان

13-

8.784.623

10.092.699

ارزش به میلیون ریال

13-

353.331

406.232

ارزش به هزار دلار

33-

1.048

1.574

وزن خالص به هزار تن

33-

1.051

1.578

وزن نا خالص به هزار تن

 

لیست ده قلم اول صادرات به ترتیب ارزش دلاری (  آبان 92   )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کالا

ردیف

7.643

5.386

41.170.487

پسته

1

35

106.072

37.335.499

متانول

2

68

420.683

28.556.035

سنگ کنسانتره آهن

3

466

48.055

22.377.134

قیرنفت

4

1.332

15.560

20.737.327

پلی اتیلن با چگالی کمتر ار 0/94

5

61.811

264

16.318.165

فرش دستباف

6

1.045

12.473

13.034.862

اترها/اترالکل

7

265

40.000

10.600.000

آهن،توده/گلوله

8

160

60.000

9.600.000

گل گوگرد/گوگرد رسوب کرده

9

1.419

6.261

8.887.353

پلی اتیلن با چگالی  094/ یا بیشتر

10

 

 

لیست صادرکنندگان به ترتیب ارزش دلاری ( آبان 92    )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام شرکت

ردیف

351

106.026

37.286.675

پتروشیمی زاگرس

1

1.098

30.505

33.500.795

پتروشیمی شازند

 

2

156

116.668

18.185.287

بازرگانی گاز ایران

3

1.325

12.455

16.504.605

پلیمر آریا ساسول

4

4.685

2.410

11.291.772

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

5

469

24.055

11.274.132

پالایش نفت جی

6

265

40.000

10.600.000

علی شکریز

7

457

21.393

9.780.251

نفت پاسارگاد

8

90

100.200

9.018.000

معدنی و صنعتی چادرملو

9

7.110

1.045

7.430.000

حسن شمس الهداء

10

 

لیست کشورهای مقصد به ترتیب ارزش دلاری ( آبان92   )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کشور

ردیف

151

722.976

109.201.209

چین

1

635

85.215

54.080.694

امارات متحده عربی

2

1.183

37.552

44.445.654

ترکیه

3

1.944

15.143

29.440.653

هنگ کنگ

4

2.537

6.121

15.527.931

عراق

5

133

109.139

14.508.116

عربستان سعودی

6

405

28.545

11.573.585

تایوان

7

10.229

1.106

11.313.481

آلمان

8

1.582

4.500

7.117.794

روسیه

9

2.689

2.257

6.068.814

قزاقستان

10

 

» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390