آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392

جدول تعداد گواهی مبداء ( مهر )

درصد تغییر

مهر 92

مهر 91

عنوان

17-

1.902

2.301

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء ( مهر )

درصد تغییر

مهر 92

مهر 91

عنوان

7-

394

422

گواهی اسناد

-

11

11

تائید گواهی اتاقها

6-

405

433

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء  ( مهر )

در صد تغییر

مهر 92

مهر 91

عنوان

78+

10.092.699

5.675.814

ارزش به میلیون ریال

12-

406.232

462.953

ارزش به هزار دلار

44+

1.574

1.090

وزن خالص به هزار تن

44+

1.578

1.095

وزن ناخالص به هزار تن

* از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء )  هفت ماهه (

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

13-

11.534

13.222

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء ( هفت ماهه )

درصد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

2-

2.776

2.832

گواهی اسناد

51-

38

78

تائید گواهی اتاقها

3-

2.814

2.910

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء ( هفت ماهه)

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

111+

71.875.919

34.084.006

ارزش به میلیون ریال

95-

2.903.423

2.780.095

ارزش به هزار دلار

30+

9.204

7.088

وزن خالص به هزار تن

30+

9.234

7.120

وزن ناخالص به هزار تن

از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی مبداء (  شهریور و مهر 92 )

در صد تغییر

مهر 92

شهریور  92

عنوان

7+

1.902

1.783

گواهی مبداء

 

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی امضاء ( شهریور و مهر 92)

درصد تغییر

مهر 92

شهریور  92

عنوان

1+

394

388

گواهی اسناد

-

11

-

تائید گواهی اتاقها

4+

405

388

جمع

 

جدول مقایسه ای ارزش و وزن گواهی مبداء ( شهریور و مهر 92)

درصد تغییر

مهر 92

شهریور  92

عنوان

2+

10.092.699

9.920.944

ارزش به میلیون ریال

1+

406.232

400.098

ارزش به هزار دلار

27+

1.574

1.236

وزن خالص به هزار تن

27+

1.578

1.241

وزن نا خالص به هزار تن

 

لیست ده قلم اول صادرات به ترتیب ارزش دلاری (  مهر 92   )

 

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کالا

ردیف

358

183.902

65.871.101

متانول

1

72

889.243

64.490.023

سنگ کنسانتره آهن

2

8.212

4.062

33.357.156

پسته

3

1.353

21.927

29.688.566

پلی اتیلن با چگالی کمتر ار 0/94

4

1.861

11.287

21.011.373

آلومینیوم #ممزوج ،کارنشده

5

456

35.549

16.213.685

قیرنفت

6

45.527

323

14.705.505

فرش دستباف

7

1.276

10.140

12.945.480

موم نفتی- موم پارافین

8

1.757

5.003

8.793.385

الکیل های بنزنها و نفتالینهای مخلوط

9

780

10.496

8.193.921

نفت / روغن

10

 

 

لیست صادرکنندگان به ترتیب ارزش دلاری (مهر 92)

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام شرکت

ردیف

365

156.131

57.054.959

پتروشیمی زاگرس

1

1.521

13.369

20.338.610

سرمایه گذاری شیمیایی ایران

2

1.121

16.865

18.913.754

پتروشیمی شازند

3

1.863

10.087

18.797.409

آلومینیوم ایران

4

90

175.578

15.798.057

سنگ آهن گل گهر

5

1.317

11.801

15.549.962

پلیمر آریا ساسول

6

454

25.419

11.537.889

نفت پاسارگاد

7

90

107.700

9.693.000

معدنی و صنعتی چادرملو

8

90

98.500

8.865.000

درو گوهر آویژه

9

316

27.724

8.766.142

پتروشیمی خارک

10

 

لیست کشورهای مقصد به ترتیب ارزش دلاری (مهر 92)

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کشور

ردیف

120

1.053.747

127.119.499

چین

1

634

83.919

53.281.557

امارات متحده عربی

2

444

104.017

46.219.045

هندوستان

3

895

49.360

44.197.810

ترکیه

4

2.287

11.411

26.103.426

هنگ کنگ

5

15.101

876

13.229.300

آلمان

6

2.645

3.904

10.327.270

عراق

7

46

215.835

9.936.835

عربستان سعودی

8

3.885

2.416

9.386.932

ایتالیا

9

2.233

3.545

7.916.379

روسیه

10

 

» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390