آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392

جدول تعداد گواهی مبداء ( شهریور )

درصد تغییر

شهریور 92

شهریور 91

عنوان

1-

1.783

1.812

گواهی مبداء

 

جدول تعداد گواهی امضاء (شهریور )

درصد تغییر

شهریور 92

شهریور 91

عنوان

47+

388

264

گواهی اسناد

-

-

8

تائید گواهی اتاقها

43+

388

272

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء ( شهریور  )

در صد تغییر

شهریور 92

شهریور 91

عنوان

141+

9.920.944

4.107.397

ارزش به میلیون ریال

19+

400.098

335.024

ارزش به هزار دلار

32+

1.236

933

وزن خالص به هزار تن

32+

1.241

937

وزن ناخالص به هزار تن

* از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

 

جدول تعداد گواهی مبداء )  شش ماهه (

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

12-

9.632

10.921

گواهی مبداء

 

 

جدول تعداد گواهی امضاء (  شش  ماهه )

درصد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

1-

2.382

2.410

گواهی اسناد

60-

27

67

تائید گواهی اتاقها

3-

2.409

2.477

جمع

 

جدول ارزش و وزن گواهی مبداء (شش ماهه   )

در صد تغییر

سال 92

سال 91

عنوان

117+

61.783.220

28.408.192

ارزش به میلیون ریال

8+

2.497.191

2.317.142

ارزش به هزار دلار

27+

7.630

5.998

وزن خالص به هزار تن

27+

7.656

6.025

وزن ناخالص به هزار تن

از تاریخ  6/9/91  در پروانه های صادراتی نرخ ارز مبادلاتی جابگزین نرخ ارز مرجع شده است .به همین دلیل افزایش چشمگیر ارزش ریالی را نسبت به ارزش دلاری در جدول فوق مشاهده می نماییم.

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی مبداء ( مرداد و شهریور 92 )

در صد تغییر

شهریور 92

مرداد  92

عنوان

5-

1.783

1.876

گواهی مبداء

 

 

جدول مقایسه ای تعداد گواهی امضاء ( مرداد و شهریور 92 )

درصد تغییر

شهریور 92

مرداد  92

عنوان

4+

388

374

گواهی اسناد

-

-

7

تائید گواهی اتاقها

2+

388

381

جمع

 

جدول مقایسه ای ارزش و وزن گواهی مبداء ( مرداد و شهریور 92)

درصد تغییر

شهریور 92

مرداد  92

عنوان

12+

9.920.944

8.868.695

ارزش به میلیون ریال

12+

400.098

357.757

ارزش به هزار دلار

3+

1.236

1.196

وزن خالص به هزار تن

3+

1.241

1.200

وزن نا خالص به هزار تن

 

لیست ده قلم اول صادرات به ترتیب ارزش دلاری (  شهریور 92   )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کالا

ردیف

360

277.751

100.189.703

متانول

1

74

618.583

45.989.227

سنگ کنسانتره آهن

2

1.311

21.340

27.989.318

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

3

478

53.653

25.667.244

قیر نفت

4

8.381

2.354

19.729.405

پسته

5

42.435

279

11.839.574

فرش دستباف

6

1.058

10.323

10.930.500

اتیلن گلیکول (اتان دیول)

7

1.330

6.912

9.193.177

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

8

3.100

2.871

8.902.425

بوتا3-1 دی ین/ایزوپرن

9

1.314

6.425

8.445.315

پلی پروپیلن

10

 

 

لیست صادرکنندگان به ترتیب ارزش دلاری ( شهریور 92    )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام شرکت

ردیف

365

224.145

81.909.479

پتروشیمی زاگرس

1

1.241

17.264

21.436.813

پتروشیمی شازند

 

 

2

341

53.606

18.280.224

پتروشیمی خارک

3

108

163.825

17.779.623

یاس تجارت امواج خزر

4

1.333

10.633

14.174.056

پلیمر کرمانشاه

5

480

28.172

13.541.808

نفت پاسارگاد

6

2.853

3.378

9.640.401

پتروشیمی جم

7

1.058

9.098

9.632.605

فرسا شیمی

8

1.303

6.814

8.881.269

پلیمر آریا ساسول

9

90

80.000

7.200.000

سنگ آهن مرکزی ایران

10

 

لیست کشورهای مقصد به ترتیب ارزش دلاری (  شهریور 92   )

متوسط ارزش هر تن به دلار

وزن خالص به تن

ارزش به دلار

نام کشور

ردیف

178

888.527

157.791.248

چین

1

1.290

51.922

67.000.711

ترکیه

2

268

194.587

52.070.955

امارات متحده عربی

3

585

38.190

22.357.171

هندوستان

4

3.324

6.446

21.432.715

عراق

5

2.928

5.987

17.530.287

روسیه

6

14.810

740

10.959.678

آلمان

7

3.324

3.246

10.788.891

هنگ کنگ

8

3.163

2.127

6.727.554

ایتالیا

9

12.067

342

4.127.071

ژاپن

10

 

» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390