آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392

جدول تعداد گواهی مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد91

خرداد92

درصد تغيير

گواهي مبداء

1.823

1.972

8+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( خرداد )

عنوان

خرداد91

خرداد92

درصد تغيير

گواهي اسناد

459

375

18-

تائيد گواهي اتاقها

7

6

14-

جمع

466

381

18-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء (خرداد )

عنوان

خرداد 91

خرداد 92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

4.289.901

12.511.244

192+

ارزش به هزار دلار

349.910

505.033

44+

وزن خالص  به هزار تن

859

1.574

83+

وزن ناخالص به هزار تن

863

1.578

83+

 

جدول تعداد گواهی مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال 91

سال92

درصد تغيير

گواهي مبداء

5.562

5.738

3+

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( سه ماهه )

عنوان

سال91

سال 92

درصد تغيير

گواهي اسناد

1.239

1.242

-

تائيد گواهي اتاقها

19

13

32-

جمع

1.258

1.255

-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( سه ماهه )

عنوان

سال91

سال92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

14.407.499

32.538.853

126+

ارزش به هزار دلار

1.175.162

1.317.508

12+

وزن خالص  به هزار تن

3.172

3.941

24+

وزن ناخالص به هزار تن

3.187

3.953

24+

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد92)

عنوان

اردیبهشت 92

خرداد92

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.357

1.972

16-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( ارديبهشت و خرداد92)

عنوان

اردیبهشت92

خرداد92

درصد تغيير

گواهي اسناد

587

375

36-

تائيد گواهي اتاقها

3

6

100+

جمع

590

381

35-

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( ارديبهشت و خرداد92)

عنوان

اردیبهشت 92

خرداد 92

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

12.491.256

12.511.244

-

ارزش به هزار دلار

504.396

505.033

-

وزن خالص  به هزار تن

1.685

1.574

7-

وزن ناخالص به هزار تن

1.690

1.578

7-

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (خرداد92)

 

رديف

نام كالا

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

کاتد

 

109.467.384

13.846

7.906

2

متانول

 

81.984.739

224.351

365

3

سنگ کنسانتره آهن/خاکستر پیریت

 

55.708.869

824.088

67

4

پلی اتیلن با چگالی 0/94یا بیشتر

42.902.250

28.966

1.481

5

قیرنفت

 

26.996.514

57.568

468

6

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

19.387.180

14.882

1.302

7

پسته

 

17.034.892

2.010

8.475

8

گوگرد

 

8.773.824

57.913

151

9

موم نفتی

 

8.215.676

6.456

1.272

10

فرش

 

7.488.088

172

43.535

 

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(خرداد92)

رديف

نام شركت

 

ارزش به دلار

وزن خالص به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

ملی صنایع مس ایران

109.467.384

13.846

7.906

2

پتروشیمی زاگرس

 

49.245.308

134.759

365

3

پتروشیمی خارک

 

38.300.464

110.043

348

4

پلیمر کرمانشاه

 

34.626.852

25.040

1.382

5

پتروشیمی شازند

 

20.848.916

12.769

1.632

6

معدنی و صنعتی چادرملو

 

13.749.242

210.924

65

7

نفت پاسارگاد

 

12.134.405

25.648

473

8

سرمایه گذاری شیمیایی ایران

 

11.946.236

8.504

1.404

9

پالایش نفت جی

 

10.529.227

23.116

455

10

 

پلیمر آریا ساسول

9.924.654

7.574

1.310

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(خرداد92)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

162.566.315

1.134.632

143

2

 

امارات متحده عربی

151.924.716

89.201

1.703

3

 

ترکیه

56.032.823

38.178

1.467

4

 

هندوستان

40.605.691

132.744

305

5

 

آلمان

9.601.331

785

12.230

6

 

عراق

8.153.560

3.451

2.362

7

 

ایتالیا

7.245.913

2.141

3.384

8

 

روسیه

7.220.841

6.031

1.197

9

 

جیبوتی

5.931.600

65.096

91

10

 

هنگ کنگ

5.348.521

3.692

1.448

 

» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390