آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392

جدول تعداد گواهی مبداء (اسفند )

عنوان

اسفند 90

اسفند 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

3.097

3.080

5/0-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( اسفند )

عنوان

اسفند 90

اسفند 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

562

452

19-

تائيد گواهي اتاقها

4

5

25+

جمع

566

457

19-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء( اسفند )

عنوان

اسفند 90

اسفند 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

7.612.002

16.413.377

116+

ارزش به هزار دلار

620.881

671.977

8+

وزن خالص  به هزار تن

1.562

1.771

13+

وزن ناخالص به هزار تن

1.569

1.776

13+

 

جدول تعداد گواهی مبداء (دوازده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

25.922

25.019

3-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (دوازده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

5.174

4.728

9-

تائيد گواهي اتاقها

72

75

4-

جمع

5.246

4.803

8-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( دوازده ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

63.790.834

86.952.241

36+

ارزش به هزار دلار

5.778.052

5.203.291

10-

وزن خالص  به هزار تن

13.664

13.617

3/0-

وزن ناخالص به هزار تن

13.727

13.672

4/0-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( بهمن و اسفند 91)

عنوان

بهمن 91

اسفند 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.187

3.080

41-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( بهمن و اسفند 91)

عنوان

بهمن 91

اسفند 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

391

452

16+

تائيد گواهي اتاقها

2

5

150+

جمع

393

457

16+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( بهمن و اسفند 91)

عنوان

بهمن 91

اسفند 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

10.572.541

16.413.377

55+

ارزش به هزار دلار

430.564

671.977

56+

وزن خالص  به هزار تن

1.186

1.771

49+

وزن ناخالص به هزار تن

1.190

1.776

49+

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (اسفند91)

رديف

نام كالا

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

111.771.333

305.862

365

2

کاتد

 

93.990.767

11.900

7.898

3

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

39.763.983

26.305

1.511

4

سنگ کنسانتره آهن

 

36.729.998

915.178

40

5

نفت/روغن

 

33.368.718

27.906

1.195

6

پسته

 

32.263.431

3.802

8.485

7

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

30.955.768

23.743

1.303

8

قیرنفت

 

24.113.423

52.644

458

9

وسائط نقلیه موتوری

 

18.733.069

3.343

5.603

10

فرش

 

17.836.794

407

43.825

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(اسفند91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

ملی صنایع مس ایران

92.540.531

11.716

7.898

2

پتروشیمی زاگرس

 

82.404.338

225.499

365

3

پتروشیمی شازند

 

34.464.822

23.197

1.485

4

پتروشیمی خارک

 

29.366.995

80.362

365

5

نفت سپاهان

 

26.125.614

22.661

1.152

6

سرمایه گذاری شیمیائی ایران

24.763.285

16.248

1.524

7

پلیمر آریا ساسول

 

21.814.177

16.842

1.295

8

ایران خودرو

 

17.133.636

3.313

5.171

9

آلومینیوم ایران

 

13.666.757

6.911

1.977

10

 

سنگ آهن مرکزی ایران

13.320.000

148.000

90

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(اسفند 91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

190.347.680

1.300.093

146

2

 

امارات متحده عربی

158.048.916

118.100

1.338

3

 

ترکیه

87.635.183

75.762

1.156

4

 

هندوستان

64.807.544

99.086

654

5

 

عراق

32.254.235

9.119

3.537

6

 

روسیه

21.537.304

13.363

1.611

7

 

هنگ کنگ

18.833.822

9.078

2.074

8

 

آلمان

14.989.282

1.176

12.745

9

 

ایتالیا

11.511.820

2.607

4.415

10

 

ژاپن

4.320.181

155

27.872

 

» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390