آمار گواهي مبدا
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1394
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مهرماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1393
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردین ماه 1392
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1391

جدول تعداد گواهی مبداء (بهمن )

عنوان

بهمن0 9

بهمن1 9

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.361

2.187

7-

 

جدول تعدادگواهی امضاء ( بهمن )

عنوان

بهمن0 9

بهمن 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

348

391

12+

تائيد گواهي اتاقها

7

2

71-

جمع

355

393

11+

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء( بهمن )

عنوان

بهمن0 9

بهمن 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

7.070.110

10.572.541

49+

ارزش به هزار دلار

582.823

430.564

26-

وزن خالص  به هزار تن

932

1.186

27+

وزن ناخالص به هزار تن

933

1.190

27+

 

جدول تعداد گواهی مبداء (یازده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

22.825

21.939

4-

 

جدول تعدادگواهی امضاء (یازده ماهه )

عنوان

سال 90

سال 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

4.612

4.276

7-

تائيد گواهي اتاقها

68

70

3-

جمع

4.680

4.346

7-

 

جدول ارزش و وزن گواهي مبداء ( یازده ماهه )

عنوان

سال90

سال 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

56.178.832

70.538.864

25+

ارزش به هزار دلار

5.157.171

4.531.314

12-

وزن خالص  به هزار تن

12.102

11.846

2-

وزن ناخالص به هزار تن

12.158

11.896

2-

 

جدول مقايسه اي تعداد گواهي مبداء ( دی و بهمن91)

عنوان

دی91

بهمن 91

درصد تغيير

گواهي مبداء

2.144

2.187

2-

 

جدول مقايسه اي تعدادگواهي امضاء ( دی و بهمن91)

عنوان

دی 91

بهمن 91

درصد تغيير

گواهي اسناد

375

391

4+

تائيد گواهي اتاقها

1

2

100+

جمع

376

393

4+

 

جدول مقايسه اي ارزش و وزن گواهي مبداء ( دی و بهمن 91)

عنوان

دی 91

بهمن 91

درصد تغيير

ارزش به ميليون ريال

11.206.235

10.572.541

6-

ارزش به هزار دلار

455.830

430.564

5-

وزن خالص  به هزار تن

1.127

1.186

5+

وزن ناخالص به هزار تن

1.132

1.190

5+

 

 

 

ليست ده قلم اول صادرات به ترتيب ارزش دلاري (بهمن91)

رديف

نام كالا

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

متانول

 

109.947.543

300.871

365

2

سنگ کنسانتره آهن

 

38.522.028

565.339

68

3

پسته

 

32.414.302

3.693

8.777

4

موم نفتی

 

22.318.579

14.316

1.558

5

نفت/روغن

 

21.967.729

29.115

754

6

قیرنفت

 

16.198.686

33.508

483

7

پلی اتیلن با چگالی 0/94 یا بیشتر

16.125.760

10.857

1.485

8

فرش

 

14.757.569

296

49.856

9

کشمش

 

13.180.197

5.495

2.398

10

پلی اتیلن با چگالی کمتر از 0/94

10.940.377

8.463

1.292

 

ليست صادركنندگان به ترتيب ارزش دلاري(بهمن91)

رديف

نام شركت

 

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

پتروشیمی زاگرس

90.257.523

246.989

365

2

سرمایه گذاری شیمیایی ایران

32.010.909

19.535

1.638

3

پتروشیمی خارک

 

19.690.020

53.881

365

4

پتروشیمی شازند

 

18.046.816

12.794

1.410

5

نفت سپاهان

 

15.808.162

15.758

1.003

6

نفت پاسارگاد

 

10.458.879

22.646

461

7

مروارید معدن پاژ

 

10.017.000

111.300

90

8

بازیافت فاریاب منگز

 

9.890.000

23.000

430

9

حسن شمی الهداء

 

9.813.300

1.362

7.205

10

 

صادراتی فرآورده های خاورمیانه

8.373.012

2.028

4.128

 

 

ليست كشورهاي مقصد به ترتيب ارزش دلاري(بهمن 91)

 

رديف

نام كشور

ارزش به

دلار

وزن خالص

به تن

متوسط ارزش هرتن به دلار

1

 

چین

146.912.842

870.887

168

2

 

ترکیه

60.908.672

57.651

10.423

3

 

امارات متحده عربی

59.405.835

103.616

573

4

 

هندوستان

51.015.127

57.645

884

5

 

روسیه

16.593.517

8.358

1.985

6

 

عراق

12.377.634

7.846

1.577

7

 

هنگ کنگ

9.839.286

1.289

7.633

8

 

آلمان

9.342.172

1.125

8.304

9

 

قطر

7.018.302

36.841

190

10

 

تایوان

6.855.041

18.361

373

 

» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء فروردين ماه 1391
» جدول تعداد گواهی مبداء اسفند ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء بهمن ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء دی ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آذر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء آبان ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مهر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء شهریور ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء مرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء تیر ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء خرداد ماه 1390
» جدول تعداد گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1390