آرشيو بخش يادداشت ها

جستجو:  
» تصاحب بازارها؛ نقطه عطف تولید1399/06/31
» نمایی دیگر از گشایش ارزی1399/06/31
» وزیر صمت باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟1399/06/31
» همه بخش‌ها ظرفیت توسعه دارند1399/06/31
» آثار اقتصادی انتخابات آمریکا1399/06/30
» پیشنهادی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی1399/06/29
» اقتصاد ایران در دو راهی1399/06/29
» مبارزه با گرانی از مسیر بخت‌آزمایی1399/06/29
» چالش‌های مدیریتی بورس1399/06/26
» نجات سرباز دارا1399/06/26
» راه و بیراهه حمایت از بورس1399/06/24
» کلید رونق پایدار بورس1399/06/23
راهبرد برون‌رفت از شرایط موجود چیست؟
» استراتژی گمشده اقتصادی1399/06/22
» ابرراه‌حل گشایش اقتصادی1399/06/22
» سکانداری بخش‌خصوصی در صمت1399/06/22
» داور آقای گل!1399/06/19
» درد مزمن و درمان مشترک1399/06/19
» قواعد حمایت از بورس1399/06/17
» بورس نبض تپنده اقتصاد1399/06/17
» اوراق بدهی و معضل تورم1399/06/17
» هیجان عقلایی در بورس1399/06/15
» گشایش افق صنعتی1399/06/15
» ظاهر و باطن برق رایگان1399/06/11
» سلطان نوسانات1399/06/10
» هشداری که به آن توجه نشد1399/06/05
» صادرات متولی ندارد1399/06/05
» بازار بورس؛ کارکردها و کژکارکردها1399/06/04
فقها چگونه بازار سرمایه را عمیق کردند؟
» رفع سوءتفاهم از ابزارهای مدرن مالی1399/06/04
» فوتبال به سبک لنین1399/06/01
» اوراق نفتی؛ درد یا درمان؟1399/05/27
» روزی که هنوز ملی نشده است1399/05/26
» همه چیز در مورد صرف سهام1399/05/26
» سوخت سرمایه1399/05/25
» تغییر تاکتیک1399/05/25
» ترکش مدیریت ناصحیح1399/05/25
» فرصت سرمایه‌گذاری1399/05/25
» برداشتن چتر انحصار1399/05/25
» بازده بورس و بازده اقتصاد1399/05/21
» سبقت چینی‌ها از همه رقبا1399/05/21
» پیامدهای کرونا و شوک‌های ارزی1399/05/21
» تهدید در تامین مواد اولیه1399/05/21
» مقصر اصلی فاجعه لبنان1399/05/19
» ۲۵۰ نفر مرموز و گم شدن میلیاردها دلار1399/05/19
» سهام عدالت؛ از تولد تا رشد1399/05/15
» رانت قیر در بحبوحه عسرت1399/05/14
» خطرات نرخ بهره حقیقی منفی1399/05/13
» جای خالی اوراق مصون از تورم1399/05/12
» استراتژی تقسیم منافع1399/05/12
» بخش خصوصی نامحرم است؟1399/05/12
» امتیاز ویژه ممنوع!1399/05/12
« قبلي [3] [2] [1]