استارت آپ ها امنیت غذایی را افزایش می دهند؟

برای کشاورزی بهتر

تاريخ 1398/02/16 ساعت 10:29

استارت آپ Pure Harvest Smart Farms که در سال 2016 راه اندازی شد، با استفاده از تکنولوژی به کشاورزی اجازه می دهد تا در محیط دشوار شکوفا شود. این استارت آپ به دنبال توسعه گلخانه های هوشمند است اما در حال حاضر این مزرعه تنها گوجه فرنگی پرورش می دهد.

استارت آپ ها می توانند همه مشکلات را تسهیل و راه حل بهتری برای حل مشکلات پیدا کنند. حالا یک استارت آپ در ابوظبی کشاورزی در صحرا را راه اندازی کرده است. سی ان ان گزارشی درباره این استارت آپ منتشر کرده است. این مزرعه هوشمند در حال پرورش گوجه فرنگی در صحراست.

این گزارش می نویسد: امارات متحده عربی حداقل 80 درصد از مواد غذایی خود را وارد می کند. اما این استارت آپ در ابوظبی می خواهند به تغییر آن کمک کند.

استارت آپ Pure Harvest Smart Farms که در سال 2016 راه اندازی شد، با استفاده از تکنولوژی به کشاورزی اجازه می دهد تا در محیط دشوار شکوفا شود. این استارت آپ به دنبال توسعه گلخانه های هوشمند است اما در حال حاضر این مزرعه تنها گوجه فرنگی پرورش می دهد. اسکای کورتز، مدیرعامل و بنیانگذار می گوید: من می خواستم چیزی با ارزش و معنی دار داشته باشم. چنین چیزی با امنیت غذایی حفاظت از آب، تنوع اقتصادی و اقتصاد پایدار محقق می شد.

در طول ماه های تابستان خشن منطقه خلیج فارس، درجه حرارت می تواند تا 120 درجه فارنهایت هم برسد. اما در داخل این گلخانه، محیط زیست مناسبی برای کشاورزی وجود دارد.

این سیستم پیشرفته، اطلاعات، دما، رطوبت را تجزیه و تحلیل می کند. متغیرهای دیگر مانند دی اکسید کربن، آب و جریان هوا را هم اندازه گیری می کند.

نظارت انسان برای کشاورزی، رشد گیاهان و تنظیم سیستم آب و هوا هنوز نیازمند مداخله انسان است. ژان پرینز، سرپرست ارشد این مزرعه به سی ان ان گفت: شاید حتی در آینده سنسورهای کافی در گیاهان به کار برده شود تا رشد آنها مدام رصد شود. هزاران نفر از مردم در سراسر جهان کار می کنند تا کشاورزی بهبود پیدا کند.

این مزرعه امنیت غذایی در امارات را بهبود خواهد بخشید، اما نوآوری می تواند مرزها را درنوردد. به گفته کارشناسان، تولید جهانی مواد غذایی تا سال 2050 باید دو برابر شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند برای تولید غذا به این میزان باید منابع کافی در دسترس باشد و برای رسیدن به این میزان تولید باید از تکنولوژی در کشاورزی استفاده کرد و مدرن سازی صورت بگیرد.