اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

چه چیزی اثربخشی بازار متشکل ارزی را تهدید می کند؟

تاريخ 1398/02/07 ساعت 12:06

ریشه انباشت تقاضای سرمایه گذاری در بازار ارز در عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی پذیر بودن شرایط آتی است.

عباس آرگون

در آینده نزدیک بازار متشکل ارزی در کشور شکل می گیرد و شرایط حضور عرضه کنندگان از جمله بانک ها و صرافی ها در این بازار هم تعیین شده است. راه اندازی بازار متشکل ارزی می تواند به خرید و فروش غیررسمی ارز در شهرها پایان داده و با ساماندهی معاملات به تعیین قیمت شفاف و منصفانه ارز کمک کند. این مکانیزم عرضه و تقاضاست که قیمت واقعی ارز را در این بازار کشف می کند بنابراین با ایجاد بازار متشکل ارزی طرح قیمت های مختلف برای ارزهای خارجی جایگاهی نخواهد داشت.

نگاه کالایی و سرمایه گذاری به ارز از آسیب های اثرگذاری بازار متشکل ارزی در اقتصاد کشور است و اگر چنین نگاهی به بازار ارز با تمهیدات دولت اصلاح نشود، این بازار تبدیل به یکی از مراجع تعیین قیمت ارز در کنار دیگران خواهد شد و یک نرخ به دیگر نرخ های ارز اضافه می شود. نگاه سرمایه گذارانه به بازار ارز باید تغییر کند و باید برای اثربخشی بازار متشکل ارزی چاره ای برای تقاضای سرمایه گذاری اندیشید تا خرید و فروش اسکناس و سفته بازی در بازار ارز فروکش کند.

ریشه انباشت تقاضای سرمایه گذاری در بازار ارز در عدم اطمینان و غیرقابل پیش بینی پذیر بودن شرایط آتی است. اگر مردم بدانند که در پایان سال نرخ ارز در چه کانالی قرار می گیرد و برای مثال بیش از 10 درصد جهش ندارد، سرمایه خود را به جای خرید و فروش اسکناس در بورس به جریان انداخته یا در بانک ها سپرده می کنند. با کاهش نوسان نرخ ارز سرمایه های خرد و کلان به سمت بازارهای پربازده تر و با ثبات تر می رود. این نوسان نرخ ارز و جهش های ناگهانی در این بازار است که به جذابیت آن افزوده و به انباشت تقاضا منجر شده است. از سوی دیگر نقد شوندگی خوب بازار ارز باعث شده تمایل مردم به سرمایه گذاری در این بخش بیشتر شود. بازار متشکل ارزی در آینده با چنین تهدیدی رو به روست و کارآیی آن به تغییر نگاه ها با اجرای تدابیر درست بستگی دارد.  


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر