عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران از آفت بزرگ مزرعه استارت آپی ایران می گوید

خلاق باشید، کپی نکنید

تاريخ 1396/12/16 ساعت 07:06

همه میخواهند دیجی کالا و اسنپ دوم را راه بیندازند درحالیکه در این فضا باید خلاق بود. استارت آپ لزوما اپ نیست می تواند سخت افزار و خیلی چیزهای دیگر هم باشد.

علیرضا کلاهی صمدی

به دلیل حواشی که ترامپ ایجاد کرده علاقه سرمایه گذاران خارجی به بازار داغ استارت آپ های ایرانی فروکش کرده است. البته در کنار این تمایل سرمایه گذاران داخلی به کار در این حوزه بیشتر شده اما باید مراقب باشیم تا این فضا به بیراهه کشیده نشود. شاهد برخی سودجویی ها و اقدامات نامتعارف در فضای استارت آپی هستیم. افرادی با نقشه  و برنامه کار سراغ سرمایه گذار می روند، با این عنوان که می خواهند استارت آپ راه بیندازند یک میلیارد سرمایه می گیرند تا سال آینده و بعد می روند سراغ سرمایه گذار دیگر. این نشان می دهد که بعضی به این فضا مثل دکانی برای سوداگری نگاه می کنند. چنین رفتارهای خطرناکی فعالان خالص و خوش فکر این حوزه را دچار چالش می کند و به فضای بدبینی دامن می زند. فضایی که کار در آن کار به راحتی ممکن نیست و امکان جذب سرمایه واقعی به حداقل می رسد. 

رشد استارت آپ های ایرانی روندی است که در سال آینده با وجود تمام محدودیت ها در جذب سرمایه گذار خارجی ادامه پیدا می کند. خوبی بزرگ استارت آپ ها جذب جوانان نخبه است. اگر فضای رشد استارت آپ ها در ایران نبود، سرمایه های انسانی از بین می رفت. از سوی دیگر وجود استارت آپ ها باعث شده مردم خدمات را با کیفیت بهتر و بالاتری دریافت کنند. به نظر من شرکت های پرچم دار مثل دیجی کالا، اسنپ، کافه بازار و دیوار  به رشد خودشان ادامه می دهند. خوشبختانه طرح ادغام در حوزه مسافرت آنلاین نشان داد که تغییر فرهنگ کسب وکار رخ داده است.

در ادامه اما باید دید چه ایده جدیدی در فضای استارت آپی ایران مطرح می شود. متاسفانه یک آفت بزرگ اکوسیستم استارت آپی ایران حرکت های گله ای و کپی کاری است. همه میخواهند دیجی کالا و اسنپ دوم را راه بیندازند درحالیکه در این فضا باید خلاق بود. استارت آپ لزوما اپ نیست می تواند سخت افزار و خیلی چیزهای دیگر هم باشد. این عارضه سال ها پیش به صنعت هم وارد شده است و شاهد تعدد بی مورد شرکت ها به دلیل روحیه هجوم  گله ای به حوزه های مختلف و کپی برداری های بدون مطالعه است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر