تعداد اعضای اتاق تهران

حوزه:  
کشور:  
سئوال:   با سلام .(letter of intent(LOI چیست ؟برای کالایی که درخواست صدور پیش فاکتور کردیم گفتند اول باید LOI بدهید. از راهنمایی شما نهایت تشکر را دارم.
پاسخ:
LOI -Letter of Intent (استعلام بها) نامه رسمی تقاضای خرید و یا تفاهمنامه ای که حاوي جزئيات فعاليت بازرگاني كه قرار است انجام شود، می باشد که خریدار صادر نموده وبرای فروشنده ارسال می نماید. اين تفاهم نامه شامل مشخصات كالا و محصول، مقدار مورد نياز، نحوه حمل، امور مربوط به بانك و ساير جزئيات مي باشد. توضیح بیشتر اینکه LOI بطور دقیق مشخص می کند مشتری چه کالایی را نیاز دارد و می خواهد آن را تحت چه شرایط، قیمت و نحوه پرداختی خریداری نماید. بااستفاده از این نامه فروشنده به درستی در می یابد که باید در فروش کالا به مشتری چه مواردی را مدنظر قرار دهد. LOI سند الزامی در مذاکرات تجاری است. شما می توانید نمونه استعلام بها را با مراجعه به سایت http://tccim.ir/images/docs/form10.docمشاهده نمایید.
دانلود فايل الصاقي