نظرخواهی از فعالان اقتصادی
مهم‌ترین مشکلات تجارت خارجی چیست؟

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد با هدف توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محور اصلی توسعه کشور، ضمن احصای مشکلات موجود از طریق ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی کشور، راهکارهای حل‌وفصل آن را با ارتباط موثر و هم‌اندیشی با نهادهای مسوول در کشورهای هدف و نیز نمایندگی های مقیم مشخص کند و با فعالان اقتصادی به اشتراک بگذارد.
اتاق تهران از اعضای محترم خود تقاضا دارد ضمن تکمیل نظرخواهی حاضر، خلاصه‌ای از مشکلات و چالش‌های جاری در مراودات تجاری خود با کشورهای هدف را ارائه کنند تا اقدامات مقدور جهت حل و فصل آن را با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گیرد.
* کشور هدف
* موانع و مشکلات موجود
* نام
* نام خانوادگی
نام شرکت
* ش. کارت بازرگانی / عضویت
* ایمیل (email)
* شماره تلفن همراه (موبایل)
تلفن تماس
* زمینه فعالیت شرکت