سئوال: 25. در مواردي که اقلام صادراتي زياد باشد تنظيم فرم گواهي مبدأ به چه صورت است؟
پاسخ: در چنين مواردي در ستون مشخصات کالا صادر کننده مي بايست عبارت AS IN THE PAKING LIST NO .... ATTACHED را درج و در گواهي مبدأ نیز شماره PAKING LIST را ذکر نموده و PAKING LIST را به همراه گواهي مبدأ جهت تاييد امضای ارائه نمايد.
بازگشت