سئوال: 12. بنا به درخواست خریدار براي کدام يک از کشورها مي توان از هر دو فرم گواهي مبدأ استفاده نمود؟
پاسخ: در کشورهای آسیای شرقی از جمله سنگاپور، چين، تايوان، هنگ کنگ، مالزي، کره و تایلند از هر دو نوع فرم می توان استفاده نمود.
بازگشت