1. دسترسی به آخرین اطلاعات روزانه قیمت بازارها
 2. ریسک‏ های جهان گزارش 2022
  سلسه گزارش‏ های ریسک‏ های جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد و با همکاری برخی مجامع علمی اقتصادی، تولید و منتشر می‏ شود، ذهنیت و ادراک کارشناسان ریسک و رهبران کسب و کار، دولت‏ ها و جوامع مدنی را در رابطه با تهدیدهای پیش‏روی جهان و کشورها، دریافت و پایش می‏ کند. ریسک‏ های مزبور در 5 گروه اصلی؛ اقتصادی، محیط زیست، ژئوپلیتکی، اجتماعی و تکنولوژیک...
 3. آثار محدودیت ‏های تجاری بر اقتصاد
  صندوق بین ‏المللی پول در پژوهشی که به تازگی منتشر کرده، معیاری برای ارزیابی محدودیت‏ های تجاری کشورها و اثرات آن بر شاخص ‏های اقتصادی ارائه کرده است. این معیار نشان می‏ دهد سیاست رسمی دولت‏ ها تا چه حد در محدودسازی جریانات بین‏ المللی کالاها و خدمات، اثرگذار است. برای اندازه‏ گیری محدودیت تجاری با استفاده از این معیار، 157 کشور جهان طی سا...
 4. بازار کار در پاییز 1400
  در پاییز 1400، جمعیت فعال کشور حدود 11 هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. ارقام متناظر برای جمعیت 15ساله و بیشتر طی این مدت نشان می ‏دهد مشارکت اقتصادی نه تنها متناسب با رشد جمعیت افراد در سن کار، افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است. نرخ بیکاری کشور نیز در پاییز 1400، به 8.9 درصد رسیده که نسبت به پاییز 1399 حدود 0.5...
 5. ارزیابی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران
  نظر به اینکه قوانین بانک مرکزی و بانکداری از بنیادی ترین و اثرگذارترین زیرساختهای حقوقی تولید، سرمایه گذاری و تجارت در کشور است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از ابتدای بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس دهم و یازدهم، تحولات این طرح و آثار مورد انتظار آن بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرم...