1. دسترسی به آخرین اطلاعات روزانه قیمت بازارها
 2. شاخص آمادگی برای فناوری‏ های پیشرو
  در گزارش اخیر آنکتاد، 158 کشور جهان که امریکا، سوییس و انگلستان در صدر آنها قرار دارند، بر حسب میزان آمادگی برای فناوری‏ های پیشرفته مورد ارزیابی قرار گرفته‏ اند. در این شاخص، ظرفیت‏ های فناورانه مرتبط با سرمایه‏ گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی و تلاش‏ های فناورانه درنظر گرفته شده ‏اند و شامل ظرفیت‏ های ملی برای بهره‏ بردای، پذیرش و انطباق با...
 3. وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399
  مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، روند صعودی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر کشور، در سال 1399 متوقف شده و به 41.3 درصد رسیده است. مقایسه این مقدار با نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1398 نشان می ‏دهد که این نرخ حدود 2.8 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری و نرخ اشتغال نیز در سال 1399 به ترتیب ب...
 4. شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2021
  آزادی اقتصادی موجب رونق بیشتر می‏ شود. شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‏ دهد. آرمان‏ های آزادی اقتصادی به شدت با جوامع سالم‏ تر، محیط‏ های تمیزتر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است. شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج بر اساس 12 عامل کمی و کیفی...
 5. احیا و بازیابی در بازارهای کار الگوها، سیاست‏ ها و پاسخ‏ ها به شوک همه ‏گیری کووید-19
  به رغم سازگاری‏ های چشم‏گیر و حمایت‏ های قابل توجهی که در بسیاری از اقتصادها انجام شده، آشفتگی اقتصادی و جابه‏ جایی بازار کار ناشی از شوک همه‏ گیری کووید-19، همچنان ادامه دارد و تاثیر نابرابری بر کارکنان داشته است. جوانان و افراد کم‏ مهارت که قبلاً نیز نرخ بیکاری بالاتری داشتند، بیش از سایرین تحت تاثیر همه‏ گیری قرار گرفته ‏اند. برخی از ا...
 6. تحولات بازار مسکن شهر تهران طی سال‏ های 1399- 1394
  - روند نزولی تعداد معاملات واحد مسکونی شهر تهران که از سال 1397 آغاز شده بود، همچنان ادامه یافته و در سال 1399 به 83.3 هزار واحد رسیده که نسبت به سال 1398 با کاهش 0.3 درصدی همراه بوده است. طی سال 1399، تعداد معاملات در طول ماه‏ های مختلف در مقایسه با مدت زمان مشابه سال 1398 متفاوت بوده و بیشترین افزایش در شهریور 1399 (203.7 درصد) صورت گرف...