1. مروری بر عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی طی دوره چهار ساله 1394 الی 1397 (با تاکید بر اقدامات جدید)

  ...
 2. وضعیت بازار کار در جهان در سال 2018
  نگاهی به وضعیت بازار کار جهان نشان می دهد که در سال 2018، حدود 5.7 میلیارد نفر در سن کار بوده اند که از این میان 3.3 میلیارد نفر آنها شاغل بوده و 2 میلیارد نفر خارج از گستره نیروی کار هستند. در این مطلب خلاصه ای از گزارش سازمان بین المللی کار در ارتباط با چشم انداز اشتغال جهان مورد بررسی قرار گرفته است....
 3. سازمان های مردم نهاد موثق ترین نهادها در جهان
  روزبه روز به اهمیت میزان اعتماد جوامع به چهار نهاد مهم سازمان های مردم نهاد، کسب وکارها، دولت ها و رسانه ها افزوده می شود و کاسته شدن از میزان اعتماد جوامع به هریک از این نهادها، پیامدهای ناخوشایندی بر وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها می گذارد. موسسه ادلمن هرساله گزارشی را در رابطه با ارزیابی وضعیت اعتماد جامعه مطلع و جامعه عمومی و...
 4. افزايش دستمزدها در تركيه در سال 2019
  همواره موضوع تعيين حداقل دستمزد يكي از مباحث چالش برانگيز در پايان هر سال بوده كه از منظر سه ضلع كاركنان، كارفرمايان و دولت ها، انتظارات و مسائل گوناگوني را طرح و دنبال كرده است. شرايط ويژه اقتصادي كشور، تورم سالانه بالاي 20 درصد و برآورد رشد اقتصادي منفي 1.5 درصدي براي سال 1397 و رشد منفي 3.6 درصدي براي سال 1398، چشم انداز خوشايندي را...
 5. بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشور رومانی
  کشور رومانی با حدود 19.6 میلیون نفر جمعیت به طور تقریبی 0.5 درصد از ارزش واردات کالای غیرنفتی جهان را به خود اختصاص داده است. طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران حدود 0.01 درصد از ارزش بازار واردات این کشور را در سال 2017 در اختیار داشته است. در این گزارش، ضمن مرور مهمترین شاخص های اقتصادی کشور رومانی، وضعیت صادرات ایران به این کشور ...