1. بررسی وضعیت تورم کالاهای قابل‏ تجارت و غیرقابل ‏تجارت
  براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات مصرفی در شهریور ماه سال 1397 معادل 31.4 درصد بوده است. آمارها نشان می‏ دهد طی این مدت، افزایش قیمت کالاهای قابل‏ تجارت به میزان قابل توجهی بیشتر از رشد بهای کالاهای غیر‏قابل‏ تجارت بوده است؛ بطوری که تورم نقطه به نقطه کالاهای قابل‏ تجارت در شهریور ماه معادل 51.1 درصد بو...
 2. گزارش ویدئویی وضعیت نیروی کار کشور و استان تهران در تابستان 1397
  درتابستان سال 1397، یک میلیون و 313هزار نفر فارغ ‏التحصیل بیکار با تحصیلات عالی وجود داشته است.

  ...
 3. راهکارهای بهبود رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی (با تاکید بر مولفه های بازار محصول، بازار کار و نظام مالی)
  گزارش رقابت‏ پذیری جهانی 18-2017 شامل 114 مولفه است که تعداد 34 مورد از آنها مولفه کمی (آماری) و تعداد 80 مورد از آنها را مولفه کیفی (پیمایشی) تشکیل می‏ دهد. در گزارش اکتبر 2018 مجمع جهانی اقتصاد، تعداد مولفه ها به 98 مولفه کاهش یافت و تعداد مولفه‏ های کمی به 54 و تعداد مولفه ‏های کیفی به 44 تغییر داده شد. ضمن اینکه تعداد 18 مولفه نیز ح...
 4. بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشور چین
  کشور چین از سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان با جمعیت حدود 1.4 میلیارد نفری در سال 2017،سهمی حدود 10 درصد از ارزش واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان گفت چین بازار مصرف بالقوهای برای کالاهای غیرنفتی است که طبق آمارهای مرکز تجارت بین المللی، ایران حدود 1 درصدی از سهم ا...
 5. Labour Force in Iran, 2017-2018
  According to data is published by Statistical center of Iran, about 40.3% of the population of working-age (over 10 years old) are economically active in Iran. The economically active population has been increasing in Iran. Recent statistics indicates a 3.1% rise in 1396 as compared with the previous year. Approximately 88% of the economi...