واحد مطالعات و پژوهشهای اقتصادی معاونت بررسی های اقتصادی، در راستای ماموریت های اتاق تهران مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش های کاربردی و طرح های مطالعاتی، نیازهای پژوهشی این اتاق و تشکل های عضو را از طریق برون سپاری پروژه های پژوهشی به مجریان توانمند، خبره و مجرب مرتفع می نماید. فهرست و متن پروژه های برون سپاری شده در این بخش قابل مشاهده است.

 فهرست پژوهش های انجام شده:

تدوین اساسنامه سازمان غذا و دارو با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده در زمینه وضعیت فعالیت این سازمان در کشورهای هدف در حال انجام 1400 [مشاهده جزئیات]
مدیریت تورم در بودجه‌های سنواتی تدوین بسته سیاستی پیشنهادی برای مهار کسری بودجه دولت پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اصلاح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی فاز مقدماتی: تحلیل مالیات در بودجه 1400 و ارائه پیشنهادات اصلاحی در حال انجام 1399 [مشاهده جزئیات]
اصلاحات خصوصی سازی در ایران در افق کوتاه مدت پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکار در مورد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398 پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی تنظیم‌گری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور و ارائه راهکارهای بهبود آن در حال انجام 1399 [مشاهده جزئیات]
الگوها و نحوه فعالیت سازمان هاي مدیریت جمعی کپی رایت وحقوق مرتبط پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ارزیابی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ارزیابی آثار بیماری کووید 19بر اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آن ها پایان یافته 1399 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی ایران پایان یافته 1398 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی سازوکارها و بسته سیاستی حمایتی پایان یافته 1398 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تدوین و ارائه مدلی جامع، یکپارچه و ملی در همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه پایان یافته 1398 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مشاوره مدیریت در زمینه برنامه ریزی سازمانی و تدوین برنامه حمایت گیری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با الگوی RBM پایان یافته 1398 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تحلیل تعامل صنایع در اقتصاد ایران با هدف استخراج بخش های پیوندی در چارچوب تحلیل MICMAC پایان یافته 1397 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
[دریافت فایل 2]
کمربند اقتصادی جاده ابریشم: فرصت ها و تهدیدات برای بخش خصوصی ایران پایان یافته 1397 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مطالعه و بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و ارائه پیشنهادات کارشناسی با رویکرد اصلاح و بهبود رویه موجود پایان یافته 1397 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تامین مالی بنگاههای اقتصادی ایران و بازار سرمایه؛ تبیین جایگاه، چالشها و راهکارها پایان یافته 1396 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع بالادستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری پایان یافته 1396 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اصول نظارتی حاکم بر تشکل های کسب و کار و اتاق های بازرگانی پایان یافته 1396 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مدل چینی توسعه: آموزه ها برای ایران پایان یافته 1396 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب پایان یافته 1396 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
چگونگی آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با هدف بهبود زمینه های عملکرد بخش خصوصی پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های تولید و رقابت پذیری در بنگاه های زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب (حداقل 10 كشور پيشرفته و در سطح منطقه) پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات]
راهكارهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران (با تاكيد بر نقش بخش خصوصي) پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی عوامل موثر بر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات]
اقتصاد غیر رسمی در ایران پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اقتصاد و دولت در ایران پایان یافته 1395 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستهای کلان و حمایت بخشی از بخش کشاورزی ایران در برنامه های توسعه1389-1368 پایان یافته 1394 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور پایان یافته 1394 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
حوزه های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم پایان یافته 1394 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور پایان یافته 1394 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
راهنمای ازدیاد زیتون پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
راهبرد سیاست خارجی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید بین الملل پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور؛ مقایسه عملکرد و کارآمدی بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای توسعه نظام پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
راهکارهای بهبود فضای کسب و کار پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تحلیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران؛ چالشها، قوانین و مقررات، نیازها و راهکارها پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مقايسه سير تحول صنايع نساجي و پوشاک در ايران و ترکيه پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مطالعه راهبردي صنعت چرم سبک پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مطالعات آینده نگری صنعت برق ایران شامل پیش بینی و تحلیل روندهای، انتقال و توزیع برق پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مجموعه گزارش های کارشناسی ارز پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
گزارش تحلیلی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در سالهای 79 تا 89 پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
فراتحلیل تحقیقات مرتبط با سیستم آموزشی و بازار کار پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
شناسايي و کاربرد شيوه هاي تامين مالي در ايران (الزامات،موانع و راهکارهاي اجرايي شدن) پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
شناسائي قوانين و مقررات و ضوابط مغاير با قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
سير تکاملي صنعت نساجي ازبکستان پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
تدوین استراتژی صادراتی صنایع نساجی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
پایش اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
برنامه ریزی استراتژیک اتاق بازرگانی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي موانع و راهکارهاي عملکرد نظام بانکي درتعاملات بين المللي پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي موانع و راهکارهاي دريافت تسهيلات از بانکها پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي پيامدهاي اقتصادي تشديد آلودگي هواي تهران (تعطيلات و ...) پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي اثرات تحريم در توليد و سرمايه گذاري هاي مولد پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی و شناسایی مولفه های موثر در توسعه کسب و کار در حوزه هنرهای صناعی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی فرایندهای قیمت گذاری و لغو یا تعمیم امتیازات شرکتهای دولتی به منظور بهبود محیط کسب و کار بسی پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی راهکارهای اجرایی تاسیس مراکز تجاری دائم در کشورهای عمده طرف قرارداد با ایران پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت کفش پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت کاشی و سرامیک پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت فرش پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
آینده پژوهی صنعت پوشاک پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ارتباط ميان وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي و سياست هاي اعتباري بانک ها پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اصول راهنمای توسعه کسب و کار مسئولانه پایان یافته 1393 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی رفتار تیرورق های با جان موجدار در مقابل بارهای وارده و تهیه دستورالعمل های مربوطه پایان یافته 1392 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ساماندهی تشکل های بخش کشاورزی با رویکرد تجاری سازی و توسعه بازرگانی پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
آزاد سازی و عملکرد اقتصادی پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
کتاب مجموعه مقالات همایش تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
سیاستها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بخش خصوصی پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اصلاح نظام تعرفه ای در بخش کشاورزی ایران پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
راهکار های شکل گیری موسسات خصوصی معتبر پایان یافته 1391 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
کتاب مجموعه مقالات همایش زیتون پایان یافته 1390 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کارهای اصلاحی پایان یافته 1390 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای ایران، مالزی و ترکیه پایان یافته 1390 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
جمع آوری و بررسی مجوزها و قوانین ناظر بر فعالیتهای شرکتهای صنعت برق و ارائه پیشنهادات بهبود محیط قانونی صنعت برق پایان یافته 1390 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بهبود فضای کسب و کار در ایران پایان یافته 1390 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی پایان یافته 1389 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران پایان یافته 1389 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اصلاح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل (برون شهری) پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
فضای کسب و کار و ارائه برنامه جهت بهبود آن در ایران پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسی نحوه تأمین مالی صادرات بخش خصوصی از طریق منابع خارجی پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بحران مالي و اقتصادي جهان و راهکارهاي پيشنهادي براي روياروئي کشور با پيامدهاي آن پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
اقدامات ضروري براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
بررسي لايحه قانون امور گمركي از ديدگاه مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) (مطالعه تطبيقي) پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
شناسايي مسائل و مشکلات اتحاديه هاي صادراتي و ارائه راه کارهایي مناسب و مفيد و موثر در جهت روانسازي صادرات غير نفتي کشور پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
ملاحظات تعیین نرخ هزینه تسهیلات بانکی با توجه به واقعیت های بنیادین اقتصاد کشور پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
پيش نويس قانون مواد غذايي در چارچوب راهبردهاي اقتصادي و بهداشت و سلامت كشور با استفاده از مطالعات تطبيقي و نياز بازار و قوانين جاري در كشور پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]
لايحه هدفمند کردن يارانه پایان یافته 1388 [مشاهده جزئیات] [دریافت فایل]