واحد مطالعات و پژوهشهای اقتصادی معاونت بررسی های اقتصادی، در راستای ماموریت های اتاق تهران مبنی بر فراهم‌سازی بستری مناسب به‌منظور مشارکت و بهره‌مندی هرچه بیشتر بخش خصوصی از تجربیات و توانایی‌های اندیشمندان و صاحب‌نظران کشور برای انجام پژوهش های کاربردی و طرح های مطالعاتی، نیازهای پژوهشی این اتاق و تشکل های عضو را از طریق برون سپاری پروژه های پژوهشی به مجریان توانمند، خبره و مجرب مرتفع می نماید. فهرست و متن پروژه های برون سپاری شده در این بخش قابل مشاهده است.

 فهرست پژوهش های انجام شده:

مشاوره مدیریت در زمینه برنامه ریزی سازمانی و تدوین برنامه حمایت گیری اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با الگوی RBM در حال انجام 1398 در حال اجرا
پایش صنعت نساجی ایران در حال انجام 1398 در حال اجرا
تدوین و ارائه مدلی جامع، یکپارچه و ملی در همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه در حال انجام 1398 [دریافت فایل]
تدوین نقشه راه توسعه صادرات برق و طراحی ساز و کارهاي بسته سیاستی حمایتی در حال انجام 1397 [دریافت فایل]
تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی توسعه صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی در صنعت برق و انرژی ایران در حال انجام 1397 [دریافت فایل]
کمربند اقتصادی جاده ابریشم: فرصت ها و تهدیدات برای بخش خصوصی ایران در حال انجام 1397 [دریافت فایل]
مطالعه و بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی و ارائه پیشنهادات کارشناسی با رویکرد اصلاح و بهبود رویه موجود پایان یافته 1397 [دریافت فایل]
تحلیل تعامل صنایع در اقتصاد ایران با هدف استخراج بخش های پیوندی در چارچوب تحلیل MICMAC پایان یافته 1397 در حال اجرا
تامین مالی بنگاههای اقتصادی ایران و بازار سرمایه؛ تبیین جایگاه، چالشها و راهکارها در حال انجام 1396 [دریافت فایل]
بررسی و ارزیابی راهکارهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد خام و صنایع بالادستی و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر تولیدکنندگان انحصاری پایان یافته 1396 [دریافت فایل]
اصول نظارتی حاکم بر تشکل های کسب و کار و اتاق های بازرگانی پایان یافته 1396 [دریافت فایل]
مدل چینی توسعه: آموزه ها برای ایران پایان یافته 1396 [دریافت فایل]
چگونگی آزاد سازی و خصوصی سازی در بخش بهداشت و درمان پایان یافته 1395 [دریافت فایل]
ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با هدف بهبود زمینه های عملکرد بخش خصوصی پایان یافته 1395 [دریافت فایل]
شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های تولید و رقابت پذیری در بنگاه های زنجیره غذا و ارزیابی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از دیدگاه فعالان اقتصادی زنجیره غذا پایان یافته 1395 [دریافت فایل]
مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب (حداقل 10 كشور پيشرفته و در سطح منطقه) در حال انجام 1395 [دریافت فایل]
راهكارهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران (با تاكيد بر نقش بخش خصوصي) بازنگری و ویرایش 1395 [دریافت فایل]
بررسی عوامل موثر بر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت بازنگری و ویرایش 1395 [دریافت فایل]
تولید صنعتی ایران با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی پایان یافته 1395 اتمام یافته
اقتصاد غیر رسمی در ایران پایان یافته 1395 [دریافت فایل]
اقتصاد و دولت در ایران پایان یافته 1395 [دریافت فایل]
بررسی و ارزیابی آثار و پیامدهای سیاستهای کلان و حمایت بخشی از بخش کشاورزی ایران در برنامه های توسعه1389-1368 1394 [دریافت فایل]
بررسی وضعیت کنونی و شرایط رشد و توسعه در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان در کشور با نگاه ویژه به سیاست های کلان کشور 1394 [دریافت فایل]
حوزه های چالشی و الزامات توسعه بخش خصوصی در برنامه ششم 1394 [دریافت فایل]
تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فولادی کشور 1394 [دریافت فایل]
بررسی نظام حمایتی در بخش کشاورزی 1393 [دریافت فایل]
راهنمای ازدیاد زیتون 1393 [دریافت فایل]
تحلیل بازار مسکن و تاثیر آن بر اقتصاد کشور 1393 [دریافت فایل]
راهبرد سیاست خارجی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید بین الملل 1393 [دریافت فایل]
تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران 1393 [دریافت فایل]
مدیریت اقتصادی کشور در شرایط تحریم 1393 [دریافت فایل]
بررسی و ترازیابی عملکرد نظام بانکی کشور؛ مقایسه عملکرد و کارآمدی بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکارهای توسعه نظام 1393 [دریافت فایل]
نظام ارزی موجود و اقتصاد کلان 1393 [دریافت فایل]
راهکارهای بهبود فضای کسب و کار 1393 [دریافت فایل]
تحلیل سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران؛ چالشها، قوانین و مقررات، نیازها و راهکارها 1393 [دریافت فایل]
مقايسه سير تحول صنايع نساجي و پوشاک در ايران و ترکيه 1393 [دریافت فایل]
مقایسه عوامل و سطح رقابت پذیری صنایع غذایی ایران و ترکیه و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء سطح رقابت پذیری صنایع غذایی کشور 1393 [دریافت فایل]
معرفی فرصت های کسب و کار و ارائه الگوی کارآفرینی در حوزه های اصلی و شاخص هنرهای صناعی 1393 [دریافت فایل]
مطالعه راهبردي صنعت چرم سبک 1393 [دریافت فایل]
مطالعات آینده نگری صنعت برق ایران شامل پیش بینی و تحلیل روندهای، انتقال و توزیع برق 1393 [دریافت فایل]
مجموعه گزارش های کارشناسی ارز 1393 [دریافت فایل]
گزارش تحلیلی در خصوص سرمایه گذاری خارجی در سالهای 79 تا 89 1393 [دریافت فایل]
فراتحلیل تحقیقات مرتبط با سیستم آموزشی و بازار کار 1393 [دریافت فایل]
شناسايي و کاربرد شيوه هاي تامين مالي در ايران (الزامات،موانع و راهکارهاي اجرايي شدن) 1393 [دریافت فایل]
شناسائي قوانين و مقررات و ضوابط مغاير با قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي 1393 [دریافت فایل]
سير تکاملي صنعت نساجي ازبکستان 1393 [دریافت فایل]
تدوین استراتژی صادراتی صنایع نساجی 1393 [دریافت فایل]
پایش اجرای صحیح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 1393 [دریافت فایل]
برنامه ریزی استراتژیک اتاق بازرگانی 1393 [دریافت فایل]
بررسي موانع و راهکارهاي عملکرد نظام بانکي درتعاملات بين المللي 1393 [دریافت فایل]
بررسي موانع و راهکارهاي دريافت تسهيلات از بانکها 1393 [دریافت فایل]
بررسي پيامدهاي اقتصادي تشديد آلودگي هواي تهران (تعطيلات و ...) 1393 [دریافت فایل]
بررسي اثرات تحريم در توليد و سرمايه گذاري هاي مولد 1393 [دریافت فایل]
بررسی و شناسایی مولفه های موثر در توسعه کسب و کار در حوزه هنرهای صناعی 1393 [دریافت فایل]
بررسی فرایندهای قیمت گذاری و لغو یا تعمیم امتیازات شرکتهای دولتی به منظور بهبود محیط کسب و کار بسی 1393 [دریافت فایل]
بررسی راهکارهای اجرایی تاسیس مراکز تجاری دائم در کشورهای عمده طرف قرارداد با ایران 1393 [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت کفش 1393 [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت کاشی و سرامیک 1393 [دریافت فایل]
آینده نگری صنعت فرش 1393 [دریافت فایل]
آینده پژوهی صنعت پوشاک 1393 [دریافت فایل]
ارتباط ميان وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي و سياست هاي اعتباري بانک ها 1393 [دریافت فایل]
اصول راهنمای توسعه کسب و کار مسئولانه 1393 [دریافت فایل]
بررسی رفتار تیرورق های با جان موجدار در مقابل بارهای وارده و تهیه دستورالعمل های مربوطه در حال اجرا 1392 [دریافت فایل]
ساماندهی تشکل های بخش کشاورزی با رویکرد تجاری سازی و توسعه بازرگانی 1391 [دریافت فایل]
آزاد سازی و عملکرد اقتصادی 1391 [دریافت فایل]
کتاب مجموعه مقالات همایش تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی 1391 [دریافت فایل]
سیاستها و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در بخش خصوصی 1391 [دریافت فایل]
افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران 1391 [دریافت فایل]
اصلاح نظام تعرفه ای در بخش کشاورزی ایران 1391 [دریافت فایل]
راهکار های شکل گیری موسسات خصوصی معتبر 1391 [دریافت فایل]
کتاب مجموعه مقالات همایش زیتون 1390 [دریافت فایل]
بررسی و تحقیق در خصوص مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کارهای اصلاحی 1390 [دریافت فایل]
مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای ایران، مالزی و ترکیه 1390 [دریافت فایل]
بهبود فضای کسب و کار در ایران 1390 [دریافت فایل]
ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی 1389 [دریافت فایل]
الزامات توسعه بخش خصوصی در اقتصاد ایران 1389 [دریافت فایل]
اصلاح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل (برون شهری) 1388 [دریافت فایل]
فضای کسب و کار و ارائه برنامه جهت بهبود آن در ایران 1388 [دریافت فایل]
بررسی نحوه تأمین مالی صادرات بخش خصوصی از طریق منابع خارجی 1388 [دریافت فایل]
بحران مالي و اقتصادي جهان و راهکارهاي پيشنهادي براي روياروئي کشور با پيامدهاي آن 1388 [دریافت فایل]
بررسي تغييرات حقوق ورودي و اثر آن بر اقتصاد 1388 [دریافت فایل]
اقدامات ضروري براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1388 [دریافت فایل]
بررسي لايحه قانون امور گمركي از ديدگاه مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) (مطالعه تطبيقي) 1388 [دریافت فایل]
شناسايي مسائل و مشکلات اتحاديه هاي صادراتي و ارائه راه کارهایي مناسب و مفيد و موثر در جهت روانسازي صادرات غير نفتي کشور 1388 [دریافت فایل]
ملاحظات تعیین نرخ هزینه تسهیلات بانکی با توجه به واقعیت های بنیادین اقتصاد کشور 1388 [دریافت فایل]
پيش نويس قانون مواد غذايي در چارچوب راهبردهاي اقتصادي و بهداشت و سلامت كشور با استفاده از مطالعات تطبيقي و نياز بازار و قوانين جاري در كشور 1388 [دریافت فایل]
لايحه هدفمند کردن يارانه 1388 [دریافت فایل]