گزارش های فارسی:

سر فصل گزارش ها:

آخرین گزارش ها :

» خلاصه چشم انداز اقتصادی جهان در سالهای 2019 و 2020
صندوق بین المللی پول در گزارش 21 ژانویه 2019، چشم انداز اقتصادی جهان را در متغیرهای مهمی مانند رشد اقتصادی، حجم تجارت کالا و خدمات، تورم و بهای نفت خام اعلام کرد که حاکی از تضعیف عمومی متغیرهای مهم بو..
1397/11/01
» دور شدن از روند بلندمدت رشد (با نگاهی به شاخص تولید)
روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد طی سال های اخیر، GDP ایران از روند بلندمدت منتهی به سال 1390 فاصله گرفته است. به طوری که اگر روند تولید سال 1390 ادامه می یافت، اکنون تولید ناخالص داخ..
1397/10/29
» بررسی یارانه انرژی در ایران و جهان
براساس داده ‏های مراجع جهانی، وضعیت ایران از حیث یارانه انرژی و شدت مصرف آن، مناسب نیست. ایران از لحاظ نسبت یارانه انرژی به تولیدناخالص ‏داخلی رتبه چهارم و از لحاظ سرانه یارانه انرژی، رتبه نهم را در ب..
1397/10/26
» نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در پایان اذر 1397
در سال 1396، ارزش بازار بورس و فرابورس حدود 528.9 هزار میلیارد تومان و تقریباً معادل 36 درصد تولید‏ناخالص‏ داخلی کشور بوده است. در شش ماهه نخست سال 1397 مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس به حدود 828 ..
1397/10/26
» مروري بر موقعيت ايران و تركيه در شاخص توسعه انساني 2018
شاخص توسعه انساني از سال 1990 توسط دفتر برنامه توسعه ملل متحد منتشر مي شود و به تازگي گزارش اين سازمان تحت عنوان "شاخص توسعه انساني 2018 "، وضعيت اين شاخص را در 189 كشور جهان مورد ارزيابي قرار داده ا..
1397/10/23
« قبلي [3] [2]