گزارش های چند رسانه ای:

سر فصل گزارش ها:

آخرین گزارش ها :

» گزارش ویدئویی وضعیت نیروی کار کشور و استان تهران در تابستان 1397
درتابستان سال 1397، یک میلیون و 313هزار نفر فارغ ‏التحصیل بیکار با تحصیلات عالی وجود داشته است.

» گزارش ویدئویی تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی شش ماهه نخست 2018
گزارش ویدئویی تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی شش ماهه نخست 2018


1397/06/05

» گزارش ویدئویی وضعیت نیروی کار کشور در بهار 1397
گزارش ویدئویی وضعیت نیروی کار کشور در بهار 1397

..

1397/05/09
» گزارش ویدئویی تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی فصل نخست 2018
گزارش ویدئویی تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی فصل نخست 2018


1397/03/08

» گزارش ویدیویی شاخص های زیست محیطی استان تهران و کشور
گزارش ویدئویی شاخص های زیست محیطی استان تهران و کشور (بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران)


1397/03/01

intPage:1 « قبلي [2]