اطلاعات مرتبط با "مک کنزی"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
گرایشات سال 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/04
توصیه‏ های مک‏ کنزی برای نحوه بازگشایی اقتصاد در زمان شیوع کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/01/24
شیوع ویروس Covid-19 و دورکاری در چین گزارش های فارسی 1399/01/09
آینده تجارت و زنجیره های ارزش جهانی گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/05/26
چشم انداز فعالان اقتصادی جهان گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1398/04/17