اطلاعات مرتبط با "فناوری"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
شاخص آمادگی برای فناوری‏ های پیشرو گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/22
چشم ‏انداز فناوری و نوآوری گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/18
10 فناوری نوظهور سال 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/09/03