اطلاعات مرتبط با "شاخص قیمت نهاده های ساختمان‎های مسکونی"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
شاخص قیمت نهاده های ساختمان‎های مسکونی شهر تهران در سال 1398 گزارش های فارسی طاهره کریمی دستنایی 1399/03/03