بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1401/03/04):

شاخص
1401/03/04
1401/03/03
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,555,689 1,564,478 0.6
شاخص کل هم وزن 431,229 436,803 1.3
شاخص 30 شرکت بزرگ 87,594 87,991 0.5
بهای سکه امامی (تومان) 14,301,000 14,377,000 0.5
بهای نیم سکه (تومان) 7,995,000 7,995,000 0
بهای ربع سکه (تومان) 5,002,000 4,982,000 0.4 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,852,000 2,832,000 0.7 -
دلار سنا فروش (تومان) 25,474 25,490 0.1
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 24,363 24,215 0.6 -

« قبلي [3] [2]